első az elsők között

Általános tájékoztató

A TDK a Filozófia Tanszék hallgatóinak tudományos tevékenységét segíti elő. Ennek kifutása az Országos Tudományos Diákkör (OTDK) kétévente megrendezésre kerülő tudományos versenye, melyen hallgatóink hagyományosan jól szerepelnek. Az egyéni kutatási területeken végzett munka során a hallgató profiljára szabott tutori rendszert helyezzük előtérbe. A témavezetést végző oktató-kutató bevezeti a hallgatót a tudományos munka módszertani elveibe és gyakorlatába (bibliográfia-gyűjtés, publikáció, konferencia-előadás).

A tehetség-gondozás e komplex formája olyan fiatal kutatói réteg létrehozását tűzi ki célul, mely aktív és minőségi módon képes hozzájárulni a Tanszék szakmai jellegű tevékenységéhez és pályázataihoz. A hallgatók érdeke így szerencsés módon ötvöződik a Tanszék tudományos és oktatói érdekeivel. A projekt célja e kölcsönösen előnyökkel járó tehetség-fejlesztés egyre professzionálisabbá és szélesebb körűvé tétele. A kiváló egyetemi hallgatói és a fiatal kutatói státusz közötti átjárást a hallgatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatásával is elősegíteni kívánjuk.

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

A konferenciára nevezett és elfogadott pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a XXXIII. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar.

A jelentkezés feltétele a Tanszék szervezésében megrendezésre kerülő házi fordulón való eredményes részvétel.

Ahhoz, hogy sikeres és megfelelően elkészített pályamunkával tudjon valaki jelentkezni, érdemes minél korábban nekifogni az előkészületeknek. Ennek a munkának az első lépését általában egy ötlet megfogalmazása jelenti. Ahhoz, hogy ez az ötlet megszülethessen, illetve ahhoz, hogy ezzel az ötlettel történjen valami, a Filozófia Tanszék támogatást, segítséget és tanácsokat is adhat.

Ha bárki úgy érzi, hogy van kedve és energiája belevágni a fejszéjét, érdemes úgy számolnia, hogy körülbelül egy év felkészülési idő szükséges egy dolgozat elkészítéséhez. Vagyis érdemes és szükséges akár már idén megkeresni azokat az embereket, akik a felkészülésben segíthetnek.

A jelentkezéssel és az OTDK-val kapcsolatos információk megtalálhatóak az OTDT honlapján: http://otdt.hu/hu/

A Filozófia Tanszék OTDK-koordinátora Simon József, aki bármilyen OTDK-val kapcsolatos kérdésre készséggel válaszol, és mindenben az érdeklődők segítségére siet. Kereshetitek Szabó Ferencet (franitsekdarko@gmail.com) is, aki legutóbb az előkelő második helyezést érdemelte ki a filozófia szekcióban.

Friss információk a faliújságon, a Facebookon, illetve a honlapon is elérhetőek lesznek.