kiemelt_szte

Felvételizőknek

Az SZTE Filozófia Tanszéke alapképzésen (BA), mesterképzésen (MA) és doktori képzésen (PhD) kínál képzéseket.

 

Alapszintű képzések (BA)

 

A Filozófia Tanszék alapszintű képzései részben a Szabad bölcsészet alapszakba illeszkednek, részben pedig függetlenek ettől az alapszaktól. A Szabad bölcsészet alapszakon belül a Filozófia Tanszék három specializációt gondoz:


Filozófia

Etika

Művészettörténet


valamint három 50 kredites minor szakot indít:

 

Filozófia

Etika

Művészettörténet 

Miért érdemes ezeket a képzéseket elvégezni?

 

A Szabad bölcsész alapszakos BA diploma igen széles körű továbbtanulási lehetőségeket biztosít mesterképzési szinten. A Filozófia Tanszék keretein belül is működik Filozófia és Etika mesterképzés, de a diploma számos más mesterképzésre biztosít továbblépési lehetőséget. A Szabad bölcsész képzés fontos jellemzői, hogy egyrészt ad egy alapos általános műveltséget eszmetörténeti, bölcselettörténeti, művészettörténeti ismeretekben, másrészt pedig olyan, a munkaerőpiac legkülönbözőbb területein hasznosítható képességekkel ruház fel, mint a beszédkészség, íráskészség, analitikus és logikus gondolkodás, argumentációs készség, szövegértés és szövegelemzés stb.

 

A Filozófia Tanszék gondozza az ún. Etika- és erkölcstan osztatlan tanári képzést is. Azért „osztatlan”, mert ez a képzés nem oszlik BA és MA szintre, hanem egységes. Ehhez a tanárszakhoz azonban választani kell egy másik szakot is. Az etika és erkölcstan 2012 óta nem csak középiskolai, hanem általános iskolai tantárgy is. Nagyon jó kiegészítőtárgya a magyartanári, a történelemtanári, és a különbözőnyelvtanári képzéseknek. Az Etika és erkölcstanári képzés során a hallgatók elsajátítják az etikai gondolkodás történetét, bevezetést nyernek az etikai fogalmakba (igazságosság, szabadság, boldogság, lelkiismeret, bűn, érték stb.), valamint az alkalmazott etika különféle irányzataiba (orvosi etika, médiaetika, környezeti etika, stb.).

 

Diplomás levelező képzés filozófiából

 

Azoknak az érdeklődőknek, akik már rendelkeznek felsőfokú diplomával, és érdekli őket a filozófia, a bölcselet, annak problémái és története, a Filozófia Tanszék 6 féléves levelező képzést kínál a következő formában: 2 félév részismereti képzés (50 kredit), 4 félév filozófia mesterképzés (120 kredit). A részismereti képzés a filozófia minor képzés megfelelője. Ennek elvégzése (egy felsőfokú diplomával kiegészítve) belépési lehetőséget ad a Filozófia mesterképzésre. A két képzés elvégzése 6 félév alatt mesterszintű egyetemi diplomát ad filozófiából. A mesterszintű filozófiai diplomával felvételizni lehet a Filozófia Doktori képzésre az SZTE Filozófia Doktori Iskolájába.

 

Mesterképzések (MA)

 

Az SZTE Filozófia Tanszéke két 120 kredites mesterszakot működtet:

- Filozófia mesterképzés (MA)

- Design- és művészetmenedzsment mesterképzés (MA)


Mesterképzéseink elvégzése után a hallgatók felvételizhetnek az SZTE Filozófia Doktori Iskolájába.