raindrop

Etika és erkölcstan osztatlan tanári képzés

Ez a 9 féléves képzés egy másik tanárszakkal kiegészülve általános iskolai és középiskolai etika és erkölcstanári diplomát biztosít a hallgatóknak. Az etika és erkölcstantanári képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a humán kultúra, a bölcselet története valamint az etikai és morális kérdések iránt, és elhivatottak erkölcsi értékek átadása iránt. Az etika és erkölcstan tanár szak kiváló kiegészítője lehet a magyar, a történelem és az anglisztika szakoknak.

 

A képzés általános felépítése:

 

 

Tantárgy

Ajánlott félév

Kredit

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Bevezetés a filozófiába

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Bevezetés az etikába

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

Bevezetés a vallástudományba

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

Bevezetés a társadalomelméletbe

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

Bevezetés a kultúratudományba

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

Propedeutika (etikai szakmaismeret, szakmódszertan)

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

6

Etikatörténet (elmélet)

 

3

3

3

3

3

 

 

 

 

15

7

Etikatörténet (gyakorlat)

 

 

3

3

3

3

 

 

 

 

12

8

Tematikus etikák

 

 

 

3

3

3

 

 

 

 

9

9

Modern és kortárs etikék

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

6

10

Alkalmazott etika

 

 

 

3

3

3

3

 

 

 

12

11

Antropológia és pszichológia

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

12

Vallási etikák

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

13

Nevelésfilozófia

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

14

Szabadon választható ismeretkörök

 

 

2

2

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

Az Etika és erkölcstan osztatlan tanári szakok elvégzői számára, ha valaki mégis a kutatói pályát választja, nyitva áll a SZTE Filozófia Doktori Iskola Etika és társadalomtudományi alprogramja, ahol, sikeres felvételi után doktori fokozat szerezhető.