Kredittáblázat


A FILOZÓFIA DOKTORI ISKOLA KREDITRENDSZERE
Félév

Kurzusok

Egyéni munka

Kredit

minimum/

kumulatív kredit

 

Általánosan kötelező

 

 

Program-

specifikus ill. konzultáció

 

Kutató-

Munka

(KM)

 

Kutatási jelentés

(KJ)

 

Konferencia/ publikáció*

(MK, MP, stb.)

 

Oktatás**

(T)

 

KKV

Kurzus

Kredit

Kurzus

Kredit

Írásbeli

Kutatócsoporti

Beszámoló

(KCSB)

1.

2 (MET+ET)

10

0

0

10

5


5


1

30 (30)

2.

1 (ESZ)

5

0

0

10

5

5

5


1

30 (60)

3.

2 (KM+MSZ)

1010

5


5


1

30 (90)

4.2 (SP)

10

10

5

5
30 (120)


Kompl.vizsga

0


Össz.


25


10

40

20

10

15120

5.1

5

10

5


1030 (150)

6.1

5

10

5

5

530 (180)

7.1

5

10

5


1030 (210)

8.1

5

10

5

5

530 (240)

Össz.
20

 40

 20

10

30240

KKV = különbözeti vizsga filozófia (MA) szakot nem végzetteknek; a 3 KKV teljesítése nélkül programspecifikus kurzusok (SP, 4. félév) nem vehetőek fel.

* Magyar nyelvű publikáció: 10 kredit, idegen nyelvű: 20 kredit. Konferencia előadás (magyar): 5 kr., idegen nyelvű: 10 kr. Magyar recenzió: 5 kr., id.ny. :10 kr. A hallgatók felvételi előtti publikációi megfelelő szakmai színvonal esetén beszámíthatóak. -- Az itt jelzett (minimális) kreditszám megszerzése a jelzett félévekben kötelező.

** Opcionális. Heti egy kurzus értéke 5 kredit. A konferencia illetve publikációs követelmények egy része kiváltható oktatással, azonban 5 publikációnak kell lennie a védésre bocsátást megelőzően (azaz, nem feltétlenül a képzés végére, de legalább 3 publikáció szükséges a doktori eljárás indításához).