hl1

Diplomás levelező képzési csomag • Van már diplomája, de tovább akarja fejleszteni tudását?
 • Szeretné az egyetemes műveltségét elmélyíteni?
 • Igénye van rá, hogy elmélyültebb szövegeket olvasson?
 • Szeret a létezés, az ember, a társadalom fontos kérdésein gondolkodni?
 • Szeretné megtanulni, hogyan fogalmazza meg és fejezze ki gondolatait?
 • Szeretné megtanulni, hogyan lehet komolyabb szövegek belső összefüggéseit átlátni?
 • Szeretne megtanulni érvelni?

 

Ha igen, akkor önnek érdemes elvégeznie a felsőfokú diplomás filozófia levelező képzést az SZTE BTK Filozófia Tanszékén!

 

Hogyan épül fel a képzés?

 

A képzés 2+4 féléves (3 éves) vagy 4+4 (4 éves) formában végezhető, és összesen 170 kredit megszerzését biztosítja filozófiából a következő felosztásban:

 

1. félév – Levelező filozófia részismereti képzés (25 kredit)

2. félév – Levelező filozófia részismereti képzés (25 kredit)


(A részismereti képzés 4 félév alatt is elvégezhető. Akkor ajánljuk ezt a formát, ha valaki egyéb elfoglaltságai miatt kevesebb időt tud a filozófia művelésére fordítani.)

 

3. félév – Levelező filozófia mesterképzés (25 kredit)

4. félév – Levelező filozófia mesterképzés (25 kredit)

5. félév – Levelező filozófia mesterképzés (25 kredit)

6. félév – Levelező filozófia mesterképzés (25+20 kredit)

 

Miért 2+4 félévre oszlik a képzés?

 

A filozófia mesterképzésre két belépési feltétel van:

(1) felsőfokú diploma (bármilyen BA vagy MA képzés)

(2) legalább 30 kreditnyi filozófiai jellegű tárgy teljesítése korábbi képzéseken

 

 • Ha az (2) feltétel teljesül (mert ön a korábbi felsőfokú képzésén hallgatott legalább 50 kreditnyi filozófiai tárgyat), akkor ön közvetlenül jelentkezhet a levelező filozófia mesterképzésre, és ekkor 4 félév alatt mesterfokú filozófia diplomát szerezhet.
 • Ha a (2) feltétel még nem teljesült, akkor ön két vagy négy félév alatt levelező filozófia részismereti képzés keretében megszerezheti a belépési kreditfeltételeket a mesterképzésre. A részismereti képzés úgy épül fel, hogy az alapokról elindulva bevezetést nyújtson a filozófiába és hatékony felkészülést biztosítson a mesterképzés elkezdéséhez.

 

 • Ha a (2) feltétel még nem teljesült, akkor ön két félév alatt levelező filozófia részismereti képzés keretében megszerezheti a belépési kreditfeltételeket a mesterképzésre. A részismereti képzés igény esetén 4 félév alatt is teljesíthető!

 

Miért érdemes elvégezni a képzést?

 

 • A felsőfokú filozófiai képzés diplomásoknak bevezetést nyújt a nyugati filozófiai hagyományba, teljes panorámáját adja a filozófia történetének az antikvitástól napjainkig, megismerteti a filozófia főbb területeinek (metafizika, logika, ismeretelmélet, társadalomfilozófia, politikafilozófia, etika, stb.) problémáit, irányzatait, érvrendszereit, fogalomkészletét.
 • Segít elmélyülni egy olyan témában, amelyet a hallgató közel érez magához. A képzés tutoriális jellege révén képes alkalmazkodni a legkülönbözőbb igényekhez.
 • A képzés, igény esetén felkészít a filozófia doktori iskolába történő belépéshez, és a doktori tanulmányok elkezdéséhez.

 


Hogyan végezhető el a képzés?

 

A levelező és a távoktatási rendszer lehetővé teszi, hogy a hallgatók munka mellett végezzék el a képzést. A kurzusoknak van nappali tagozatos formája, ahova igény esetén be lehet járni. A kurzusok nagy része e-learning formájában is rendelkezésre áll.

A képzéshez félévente öt alkalommal szervezett konzultációk kapcsolódnak pénteki napokon, a hallgatók a félév során pedig folyamatosan konzultálhatnak az oktatókkal.

A tanrend szerinti órák nappali tagozaton hétfőtől péntekig, levelező tagozaton pedig kéthetente pénteken és szombaton lesznek (vagy az adott képzésnek megfelelő ritmusban), szeptemberi kezdéssel.

* A csillaggal jelzett minorok elvégzése az azonos szakterülethez tartozó osztatlan tanárszakon 50 kredit jóváírására is jogosíthat.

 

Az önköltség összege: 226.000,-Ft/félév.

Fizetés módja: az elektronikus tanulmányi rendszerben, három részletben (50%-25%-25%), az ott megadott határidőig.

 

Jelentkezési feltételek:

 • felsőfokú (egyetemi, főiskolai, BA, MA) oklevél: angol, amerikanisztika, francia, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, informatikus könyvtáros, német, nyelvtechnológia, spanyol, szociológia, történelem részismereti képzésen

 

Felvételi vizsga: nincs

Jelentkezés módja:

Az SZTE Modulo nevű elektronikus űrlapkezelő rendszerében, később megadandó linken.

Csatolandó dokumentumok:

 • felsőfokú oklevél (ahol szükséges),
 • nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum (opcionális),
 • motivációs levél: az alábbi három szempont köré kell épülnie: (1) korábbi tanulmányok és munkahelyek bemutatása, (2) a filozófia iránti érdeklődés forrása (olvasmányok, filozófiai szövegek, műalkotások, találkozások, kérdések), (3) a filozófiai tanulmányok célja, személyes motivációja.

Jelentkezési díj, vizsgadíj: nincs

Jelentkezési határidő: 2024. július 15.

 

Hogyan lehet jelentkezni?

 • A részismereti képzésre nincsen felvételi, de túljelentkezés esetén a beküldött anyagok (diploma, motivációs levél) alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.
 • A mesterképzésre a felvi.hu-n kell jelentkezni hivatalos eljárás keretében minden év február 15-ig.
 

Milyen tárgyakat kell elvégezni a képzésen?

 

I. Filozófia levelező részismereti képzés

 

Tantárgy neve

Kurzusok

 

Kreditszám

A filozófia alapjai

Filozófiai szakmaismeret

3

Eszmetörténet I-V

Antik eszmetörténet

4

Középkori és reneszánsz eszmetörténet

4

Újkori és felvilágosodáskori eszmetörténet

4

19. századi eszmetörténet

4

20. századi eszmetörténet

4

Filozófiatörténet és kortárs filozófia

Filozófiatörténet és kortárs filozófia 1

4

Filozófiatörténet és kortárs filozófia 2

4

Filozófiatörténet és kortárs filozófia 3

4

Filozófiai diszciplinák

Metafizika

4

Ismeretelmélet

4

Logika

4

Társadalomfilozófia

3

 

II. Filozófia diplomás levelező mesterképzés

 

Tantárgy neve

Kurzusok

 

Kreditszám

Módszertan

Akadémikus írás és kutatásmódszertan

8

Filozófiatörténet

Antik és középkori filozófiák

12

Modern filozófiák

8

20. századi és kortárs filozófiák

12

Metafizika és ismeretelmélet

Metafizika

4

Ismeretelmélet

4

Társadalom, politikai és morálfilozófia

Morálfilozófia/Etika

4

Politikai filozófia

4

Filozófiai diszciplinák

Elmefilozófia

4

Tudományfilozófia

4

Logika

4

Esztétika és művészetfilozófia

4

Nyelvfilozófia

4

 

Tutoriális konzultáció

12

 

Szakdolgozati konzultáció

20

 

 

Kitől lehet további információt kérni?

 

A képzés felelőse: Pavlovits Tamás, egyetemi tanár. A képzéssel kapcsolatban információ kérhető a pavlo@philo.u-szeged.hu elektronikus címen.

 

http://www.arts.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek-btk

 

http://arts.u-szeged.hu/oktatas/tanulmanyi-osztaly