Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet

az intézet neve

Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet

az intézethez tartozó tanszékek

Altajisztikai Tanszék

Általános Nyelvészeti Tanszék

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

Magyar Nyelvészeti Tanszék

Magyar Irodalmi Tanszék

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

az intézet által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA) Magyar (osztatlan tanári)
Magyar BA
Magyar BA minor
Magyar nyelv és irodalom MA
Rövid ciklusú (2–5 féléves) tanári mesterszakok

intézetvezető

Prof. Dr. Szilágyi Zsófia egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Tanulmányi ügyintézés a magyar szak irodalmi tárgyaival kapcsolatban:

Boldog Daniella, előadó:

boldog.daniella@hung.u-szeged.hu

544-365

Tanulmányi ügyintézés a magyar szak nyelvészeti tárgyaival kapcsolatban

Gábor Éva, előadó:

gaboreva@hung.u-szeged.hu

544-687

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-372 (intézetvezető)

544-128 (helyettese)

az intézet saját weboldala

http://www.hung.u-szeged.hu/