Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék neve

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Dráma- és színházismerettanár szak (osztatlan)

Világirodalmi tárgyak oktatása (BA, MA, osztatlan)

Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány BA+MA

Színháztörténet BA

tanszékvezető

Dr. Fogarasi György egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. habil. Farkas-Kérchy Vera egyetemi docens
Dr. Jászay Tamás egyetemi adjunktus
Dr. habil. Kelemen Zoltán egyetemi docens
Dr. Tóth Ákos egyetemi adjunktus
Prof. dr. Fried István professor emeritus
Prof. Dr. Kürtösi Katalin professor emerita

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Csapó Csenge

tanszéki ügyvivő szakértő

csapo.csenge@szte.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

et al. – kritikai elmélet online
Magyar Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36-62-544-387

+36-30-349-4076

a tanszék története

http://www.complit.u-szeged.hu/rolunk/

a tanszék saját weboldala

http://www.complit.u-szeged.hu/

Tanszék Facebook oldala:

https://www.facebook.com/complit.szeged

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep

Az SZTE BTK – hagyományainak megfelelően – díszoklevelet adományozott a 65, 60 és 50 éve végzett bölcsészkari hallgatóknak. A szeptember 16-i eseményen, amelynek a történelmileg is jelentős Auditorium Maximum adott helyet, negyvenöten vették át díszoklevelüket családtagjaik, barátaik körében.