Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék neve

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Dráma- és színházismerettanár szak (osztatlan)

Világirodalmi tárgyak oktatása (BA, MA, osztatlan)

Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány BA+MA

Színháztörténet BA

tanszékvezető

Dr. Fogarasi György egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Farkas-Kérchy Vera egyetemi adjunktus
Prof. dr. Fried István professor emeritus
Dr. Jászay Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Kelemen Zoltán egyetemi docens
Prof. Dr. Kürtösi Katalin professor emerita
Dr. Tóth Ákos egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Boldog Daniella

boldog.daniella@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

et al. – kritikai elmélet online
Magyar Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-387

a tanszék története

http://www.complit.u-szeged.hu/rolunk/

a tanszék saját weboldala

http://www.complit.u-szeged.hu/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.