Magyar Nyelvészeti Tanszék

a tanszék neve

Magyar Nyelvészeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

magyar alapszak

- nyelvtudomány specializáció


magyar nyelv és irodalom MA

- történeti nyelvészet specializáció

tanszékvezető

Dr. Németh Miklós egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Berente Anikó egyetemi adjunktus

Prof. Dr. Forgács Tamás egyetemi tanár

Molnár-Nagy Lídia tudományos segédmunkatárs

Dr. Németh Miklós egyetemi docens

Dr. habil. Schirm Anita egyetemi docens

Dr. Sinkovics Balázs egyetemi adjunktus

Dr. Zsigriné Sejtes Györgyi egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Győrkiné Gábor Éva

tanszéki ügyvivő szakértő

544-687

gaboreva@hung.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-687

a tanszék története

A tanszék elődjét, a Magyar Nyelvtudományi és Nyelvészeti Intézetet 1921-ben hozták létre a Kolozsvárról Szegedre menekült egyetemen. Vezetője az 1922/23. tanévtől Horger Antal lett, aki egyike volt kora legkiválóbb nyelvészeinek. A második bécsi döntés után az egyetem visszaköltözött Kolozsvárra.

A Szegeden újonnan alapított egyetemen, az akkori nevén Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetemen a Magyar Nyelvészeti Intézet vezetését Klemm Imre Antalra bízták. Ekkoriban a tanszéken oktatott Csefkó Gyula és Juhász Jenő mint magántanár. Klemm Antal nyugdíjazása után rövid átmeneti időszakot követően 1956-tól Nyíri Antal vezette a tanszéket. Az ő idejében kapta 1966-ban a tanszék mai nevét. Nyíri Antal 1977-es nyugdíjazását követően több tanszékvezető váltotta egymást: Deme László (1977–1981), Mikola Tibor mint megbízott tanszékvezető (1981–1982), Velcsov Mártonné (1982–1986), Károly Sándor (1986–1988), Szabó József (1988–1990), majd hosszabb ideig (1990 és 2006 között) Büky László. 2006-tól a tanszék vezetője Forgács Tamás.

A magyar szakos hallgatói létszám bővülésével az idők folyamán nőtt az oktatók száma is: 1990-ben már 11 oktatója volt a tanszéknek, amelynek jelenleg, 2018-ban 6 főállású és egy félállású oktatója van.

A tanszékhez kötődik két országos konferencia elindítása is: 1993-tól A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei című konferenciasorozatot az Általános Nyelvészeti Tanszékkel közösen indította el Büky László (2006-tól csak ez utóbbi tanszékhez köthető). 1998-tól pedig A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei című konferenciát a Finnugor Nyelvtudományi Tanszékkel együtt ugyancsak az akkori tanszékvezető kezdeményezte. Mindkét konferenciasorozatot élénk érdeklődés követette és követi, és ezek jelentős szakmai elismerést szereztek a tanszéknek.

(Mikola Tibor: A nyelvészet oktatása és kutatása a szegedi egyetemen, Néprajz és Nyelvtudomány 39 (1998) 145–162. alapján)

a tanszék saját weboldala

http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/Nyitolap.html


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.