Dr. Lamár Erzsébet

Lamar_Erzsebet_igazolvany2egyetemi adjunktus

Elérhetőség

  • Filozófia Tsz., 229-es szoba
  • Fogadóóra: szerda 16:00 - 17:00 (e-mailes egyeztetés után)
  • erzsebetlamar@gmail.comBemutatkozás


2010-ben szereztem filozófia szakos diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, doktori tanulmányaimat az SZTE Málnási Bartók György Doktori Iskolában végeztem. 2015 decemberében védtem meg doktori értekezésemet (A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona. Nietzsche metafizika-kritikája), melyben a nietzschei metafizika-kritika keletkezéstörténetét követem nyomon az életmű egészén belül, különös tekintettel a kevésbé ismert hatástörténeti összefüggésekre (Boscovich, Spir). Érdeklődésem középpontjában a szubjektivitás problémája áll, vizsgálódásaim szűkebb elméleti kereteit a transzcendentális idealizmus és fenomenológia, illetve a tudat analitikus metafizikája adják. Kutatásom ugyanakkor interdiszciplinaritásra törekszik, amennyiben a fentiek mellett nagyban támaszkodik a neurofenomenológia, a kortárs narratológia és a kognitív tudományok eredményeire is. Oktatói profilomban a különböző módszertani kurzusok és a rendszeres Nietzsche-szemináriumok mellett a szubjektivitás-problémával, a fenomenális tudatossággal, valamint a tágabban értett transzcendentális filozófiával foglalkozó kurzusok szerepelnek.


Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10050130