Prof. Dr. Gyenge Zoltán

egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

 gyen

Elérhetőség

Bemutatkozás

Jogi (JATE) és filozófia szakos (ELTE) egyetemi végzettséggel rendelkezem. Az egyetem befejezésétől kezdve a SZTE BTK Filozófia Tanszékén dolgozom, jelenleg tanszékvezető egyetemi tanárként, de tanítottam és tanítok több felsőoktatási intézményben. ÖAAD ösztöndíjjal előbb a Bécsi Egyetemen, majd DAAD ösztöndíjjal a Heidelbergi Egyetemen tanultam.

1997-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjas, 2003-ban Széchenyi István Ösztöndíjas voltam. Több kutatási pályázat részese, illetve vezetője voltam és vagyok. Kutatási területemnek megfelelően kapcsolatban vagyok Søren Kierkegaard Research Centre-rel, több projektben részt veszek, így jelenleg az új magyar Kierkegaard kiadás (Kierkegaard Skifter alapján) egyik szervezője és szerkesztője vagyok. Többször jártam Koppenhágában, ahol kutatómunkát végeztem és vendégelőadásokat tartottam. Rendszeresen részt veszek a Nietzsche Gesellschaft munkájában, többször tartottam előadást az éves konferenciájukon Naumburgban. Kandidátusi fokozatot 1995-ben, míg a habilitált doktori fokozatot 2000-ben nyertem el. 2004-ben szereztem meg az MTA Doktora fokozatot. 2006-tól vagyok egyetemi tanár. Egyik alapító tagja vagyok a Deutsch-Ungarische Gesellschaft für Philosophie-nek. A Magyar Filozófiai Társaság elnöke voltam (2014-2018), jelenleg az elnökség tagja vagyok.

2003-2005 és 2014-2017 között az SZTE BTK tudományos dékánhelyettese voltam, 2017-től dékánja vagyok.

 

Kutatási profil

Kutatási területem elsősorban Kierkegaard és Nietzsche filozófiája, és természetesen a két filozófia összefüggései.

Valamint a klasszikus német idealizmus (Kant, Hegel), azon belül mindenekelőtt Schelling, és vele kapcsolatban a német romantika.

Ezekből a kutatási területekből több könyvem is megjelent (pl. Kierkegaard és a német idealizmus, Zarathustra és Viktor Eremita, Az egzisztencia évszázada), valamint egy monográfia Schellingről és Kierkegaard-ról, illetve több fordítás Schellingtől (Weiss Jánossal ill. Boros Gáborral) és Kierkegaard-tól. Többek között elsőként fordítottam le több könyvet (Kierkegaard: Az ismétlés, Kierkegaard: Berlini töredék, Schelling: Stuttgarti magánelőadások, Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről, Schelling: Filozófia és vallás). Neves külföldi kiadóknál, lapoknál (Walter de Gruyter, Routledge, Mohr Siebeck, Vrin) jelentek meg németül és angolul írásaim. Jelenleg egy Palgrave Macmillen projekt (vez. Jon Stewart) részese vagyok.

Az utóbbi időben elsősorban művészetfilozófiai kérdések érdekelnek. Ebből több könyvem is megjelent: Kép és mítosz. A mitológia esztétikája, 2014, Kép és mítosz II. 2016., ill. Emberlétünk határai 2016.

 

Publikációs jegyzék

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10011982