Prof. Dr. Csejtei Dezső

egyetemi tanár

csej

Elérhetőség

Bemutatkozás

 

Alapdiplomám 1969-1974 között a József Attila Tudományegyetem BTK történelem-angol szakán szereztem, másoddiplomám 1977-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK filozófia szakán. 1976-ban védtem meg dr. univ. disszertációm (Az ázsiai termelési mód hegeli forrásai), 1982-ben pedig kandidátusi értekezésem (CSc.). Ennek címe: Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset ontológiájának létrétegei és kategoriális rendszere. 1996-ban habilitáltam a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 1997-ben kineveztek egyetemi tanárrá, s ugyanebben az évben elnyertem a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Akadémiai doktori értekezésem, melynek címe: Az egzisztencia tükre. A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban, 2003-ban védtem meg (MTA DSc.; 2004)

1974 óta dolgozom a JATE BTK Filozófia Tanszékén; 1990-2000 között a JATE, BTK, Filozófia Tanszék vezetői funkcióját töltöttem be, valamint a JATE, BTK Társadalomelméleti Intézet vezetője voltam a következő időszakokban: 1997-2000, 2003-2006. 2007 óta a szegedi Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolának a vezetője vagyok. A Magyar Filozófiai Társaság választott elnöke voltam két cikluson keresztül (2002-2004, 2004-2006). Választott tagja voltam és vagyok az MTA Filozófiai Bizottságának, 2010-től kezdve, jelenleg az MTA választott köztestületi képviselője vagyok.

A magyar mellett spanyol, német és angol nyelven publikálok, írásaim eddig 10 országban jelentek meg (Németország, Ausztria, Spanyolország, USA, Argentína, Mexikó, Románia, Szerbia, Csehország) és 22 országban hivatkoztak rájuk (Spanyolország, Ausztria, Németország, USA, Brazília, Peru, Románia, Szerbia, Finnország, Dánia, Oroszország, Kolumbia, Olaszország, Portugália, Horvátország, Szlovénia, Franciaország, Szlovákia, Mexikó, Nagy-Britannia, Lengyelország, Csehország).

Számos szakfolyóirat szerkesztőségi tagja vagyok/voltam (jelenleg: Magyar Filozófiai Szemle, Revista de Hispanismo Filosófico). Tagja vagyok a magyar mellett a spanyol filozófiai társaságnak is (Asociación de Hispanismo Filosófico)

Több ízben hosszabb kutatói ösztöndíjban részesült Spanyolországban (Salamanca 1992; Granada 1997; 2000). Számos külföldi előadást tartottam, két alkalommal Argentínában is.

A spanyol filozófia és kultúra terén végzett munkásságomért 2009-ben a Spanyol Polgári Érdemrend Középkeresztje, kitüntetést kaptam, adományozó: a spanyol király, Juan Carlos Borbón y Borbón.

Pályafutásom során intenzív fordítói tevékenységet is kifejtettem. A szerzők, kiktől hosszabb szöveget, könyvet fordítottam: José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Francisco de Vitoria, Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Oswald Spengler, Wilhelm Dilthey, Karl Jaspers, Arthur Schopenhauer, Max Scheler, Gustav Droysen, Ernst Jünger.

 

Kutatási profil

 

Kutatásaim egyik fő iránya a spanyol filozófia (Francisco de Vitoria, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno), a másik terület a modern német filozófia (Oswald Spengler, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer). Kiemelt kutatási területeim: hermeneutika, történetfilozófia, filozófiai thanatológia.

 

 

Publikációs jegyzék

 

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10009293