Dr. Tóth János

toth_j

habilitált egyetemi docens

 

Elérhetőség

Bemutatkozás


A szegedi Ságvári Endre Gimnáziumban érettségiztem. Először biológus diplomát szereztem a JATE-n, majd filozófus diplomát az ELTE-n. 1984-től dolgozom a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszékén. A filozófiai tudományok kandidátusa fokozatot 1998-ban szereztem meg A disszipatív ember című dolgozattal. Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíjat kaptam 2001-ben. A habilitációs fokozatot a Debreceni Egyetemen szereztem 2006-ban Fejezetek a környezetfilozófiából című könyvemmel. 1991-ben két hónapos tanulmányúton voltam Dániában, 1992-1994 között az USA-ban éltem, ahol bekapcsolódtam a New Orleans-i Tulen Egyetem Filozófia Tanszékének környezetfilozófiai projektjébe. Azóta sok nemzetközi konferencián vettem részt és számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak vagyok a tagja. Kutatási területem környezetfilozófia, bioetika és társadalomfilozófia. Az oktatói tevékenységem centrumában alkalmazott etikai kérdések állnak; illetve több karon is oktatok, többek között filozófiatörténetet, etikát, bioetikát és környezetetikát. Erasmus koordinátorként részt veszek a magyar hallgatók kiutazásának az előkészítésében, illetve fogadom a hozzánk jelentkező Erasmus hallgatókat. Résztveszek a SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola munkájában, eddig három sikeresen védett doktorandusznak voltam a témavezetője. Nős vagyok, két fiam és egy lányom van.

 

 

Kutatási profil

Tudományos érdeklődésem centrumában a játékelmélet és a társadalomtudományok viszonya, környezetfilozófia és a fenntarthatóság kérdése, illetve a bioetika áll. Ezekből a témákból több mint 100 publikációt és 6 könyvet írtam. Jelenleg a fenntartható népesség kérdésével foglalkozom. A demográfiai folyamatok, amelyet mindannyian formálunk és elszenvedünk, emberi léptékkel mérve lassúak és különösen lassan változnak. Mindamellett meggyőződésem, hogy a fenntartható népesség megteremtése, úgy globális, mint lokális szinten a fenntartható fejlődés és egyben századunk meghatározó kérdése.

 

 

Publikációs jegyzék

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10031337