Dr. Sutyák Tibor

fe_800_500_sutyak_tibor

egyetemi docens


Elérhetőség


Bemutatkozás

Az ELTE filozófia szakán végeztem, majd a Debreceni Egyetem Filozófia Intézetének doktori programjának keretei között folytattam posztgraduális képzést. Itt szereztem doktori fokozatot 2006-ban. Értekezésem (A Freud-elv. A pszichoanalízis mint lélekfilozófia) a freudi pszichoanalízis fenomenológiai interpretációjával foglalkozott. 2000 óta tanítok a Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszékén. Doktori értekezésem könyvváltozatán kívül publikáltam egy kismonográfiát Michel Foucault-ról. Ezen kívül számos tanulmányom és fordításom jelent meg. A 2010-es évektől érdeklődésem egyre inkább az analitikus filozófia felé fordult, ez a fordulat megjelenik írásos munkámban csakúgy, mint oktatói tevékenységemben.

 

Kutatási profil

Leginkább a kortárs analitikus és kontinentális filozófia közötti lehetséges kapcsolódási- és metszéspontok kérdése foglalkoztat, különösen az ontológia és az ismeretelmélet terén. Ebbe beletartoznak módszertani és (meta)logikai kérdések is. Oktatói repertoáromban első sorban a 20. századi és kortárs filozófia szerzői és problémái közül válogatok, ezen kívül oktatok logikát, ismeretelméletet. A filozófiatörténet klasszikus paradoxonjainak (hazug, szóritész) vizsgálata visszatérő kurzustémáim közé tartozik.

 

Publikációs jegyzék

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10017354