Prof. Dr. Pavlovits Tamás

tanszékvezető egyetemi tanár

 Pavlovits_Tamas_2018

Elérhetőség
  Bemutatkozás

  Szegeden a Ságvári Gimnáziumban érettségiztem 1988-ban. Egy év katonai szolgálat és egy év jogi tanulmányok után a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára jártam, ahol magyar-filozófia-francia szakon szereztem diplomát. Ezt követően az Université de Paris IV-Sorbonne-on szereztem újabb filozófiai diplomát Jean-Luc Marion vezetésével, majd ugyanott folytattam doktori tanulmányaimat a Francia Kormány Ösztöndíjával. Doktori disszertációmat „Az ész szerepe Blaise Pascal gondolkodásában” címmel summa cum laude védtem meg a Sorbonne-on 2003-ban. A disszertáció Le rationalisme de Pascal címmel 2007-ben jelent meg Párizsban a Publications de la Sorbonne kiadónál. 1997-óta tanítok az SZTE Filozófia Tanszékén, 2008-tól egyetemi docens, 2019-től egyetemi tanár vagyok. 2011-ben habilitáltam az ELTE Filozófiai Doktori Iskolájában, az MTA doktori disszertációmat A végtelen észlelése a kora újkorban címmel 2019 novemberében védtem meg. Eddig négy önálló könyvem jelent meg, három Pascal műveinek és gondolkodásának értelmezésével, egy a nagydoktori disszertációm könyv változataként az elme és a végtelen viszonyával foglalkozik, valamint öt kötetet szerkesztettem. A Különbség című filozófiai folyóiratnak szerkesztője, a Journal of Early Modern Studies folyóirat szerkesztőbizottságának tagja és a Centre d’Histoire des Philosophies Modernes de la Sorbonne (HIPHIMO) társult kutatója vagyok. Frankofón műveltségemből kifolyólag főként francia filozófiákkal foglalkozom, óráimon francia filozófiai módszereket alkalmazok.


  Kutatási profil

  Kutatásaim főként a kora újkori (17. századi) kontinentális filozófiákra irányulnak, elsősorban Descartes, Pascal, Malebranche, Leibniz és Spinoza gondolkodására. Az elmúlt években a végtelen fogalomtörténetével foglalkoztam. Azt vizsgáltam, miként gondoljuk el és észleljük a végtelent akár az univerzum látványában, akár belül az elmében. Ez a kutatás érintette a tudománytörténetet, az ismeretelméletet és a metafizikát. Jelenleg komolyabban foglalkoztat a filozófiai kontempláció története és problémája, valamint egy OTKA/NKFI kutatáson belül a szenzualizmus kérdésköre a 18. és 19. századi francia filozófiákban. Az oktatás révén sokat foglalkozom etikával és politikai filozófiával is. Továbbá érdeklődési körömbe tartozik a fenomenológia, annak is elsősorban az 1945 utáni francia ága (Merleau-Ponty, Lévinas, Marion, Henry).

  Publikációs jegyzék

  https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10031319