Dr. Laczkó Sándor

Laczko_Sandor_foto

osztályvezető, SZTE Klebersberg Könyvtár, Társadalomelméleti Gyűjtemény

 

Elérhetőség


Bemutatkozás

1989-ben történelem-filozófia tanári, Kelet-Európa története kutatói diplomát szereztem a JATE BTK-n. 1990-től 2013-ig az JATE (SZTE) Egyetemi Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjteményét vezettem. 1990 szeptemberétől oktatok az SZTE BTK Filozófia Tanszéken, (propedeutika, eszmetörténet, etika, magyar filozófiai recepció). 1990-ben alapító szerkesztője voltam a Pompeji című irodalmi, művészeti, bölcseleti folyóiratnak, amelyet megszűnéséig (1998) szerkesztettem. 1990-1998 között szerkesztője és kiadója voltam az Ész-Élet-Egzisztencia című tanszéki könyvsorozatnak. 1996-ban "Bölcselet Magyarországon" címen megvédtem egyetemi doktori értekezésemet a JATE BTK-n. 1996 és 2011 között filozófiatörténeti, etikai, ismeretelméleti tárgyakat oktattam a Budapesti Média Intézetben. 1998 áprilisától máig a Magyar Filozófiai Társaság főtitkára vagyok. 1998-tól szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Kellék című (Kolozsvár-Szeged) filozófiai folyóiratnak. 1999-től szerkesztem A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című könyvsorozatot. 2000 és 2003 között az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa voltam. 2003-tól szerkesztője és kiadója vagyok a Lábjegyzetek Platónhoz című tanulmánykötet-sorozatnak. 2009-től tagja vagyok a Többlet című kolozsvári filozófiai folyóirat szerkesztőtanácsának. 2011-től félévente etikai és recepciótörténeti témákban adok elő a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékén. 2013 szeptemberétől az SZTE Klebelsberg Kuno Egyetemi Könyvtár Különgyűjteményi Osztályát vezetem.

 

Kutatási profil

Kutatásaim alapvetően a magyar filozófiai eszme- és recepciótörténetre illetve az etikai gondolkodás történetére és alapfogalmaira irányulnak. A magyar filozófia receptivitása és a magyar kultúra filozófiátlansága, illetve a magyar filozófiai szaknyelv kialakulása éppúgy vizsgálódásaim tárgyát képezik, mint a hazai filozófiai élet személyiségeinek és intézményes alakzatainak megnyilvánulásai. A dolog és a szó című önálló tanulmánykötetem is ezen problématerületeket érinti. Vezetésemmel folyamatosan készül a magyar nyelvű filozófiai irodalom elektronikus adatbázisa. Ugyancsak kutatási profilomhoz tartozik az etikai fogalmak és problémák történetiségének és mai relevanciájának a vizsgálata. Az erény, a bűn, a lelkiismeret, a szabadság, a hazugság, az agresszió, stb. problematikáját és viszonyrendszerét a modern ember ugyan átformálja, de nem iktatja ki. Szerkesztői, kutatói és publikációs tevékenységem mindezen átformálódás vizsgálatára irányul. Az utóbbi években különösen foglalkoztatnak a filozófia, mint praxis, mint beszélgetés, mint terápia és mint lélekgondozás lehetőségei.

 

Publikációs jegyzék

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10031495