Dr. Krémer Sándor

habilitált egyetemi docens

 krem

Elérhetőség


Bemutatkozás

1984 óta dolgozom az SZTE BTK Filozófia Tanszékén, 2003 óta egyetemi docensként. Tanulmányaimat az ELTE filozófia szakán fejeztem be 1986-ban, majd ugyanitt szereztem PhD fokozatot 1996-ban, a fiatal Heidegger és Schleiermacher hermeneutikáját összehasonlító disszertációmmal, ami Miért vált Heidegger Heideggerré? címmel jelent meg 2001-ben. 2011-ben habilitáltam az SZTE Filozófiai Doktori Iskolájában, és értekezésem A késői Richard Rorty filozófiája című könyvben jelent meg 2016-ban. Több amerikai egyetemen dolgoztam és kutattam az elmúlt évtizedekben. Vendégprofesszorként két évet tanítottam a University of Toledo (OH, USA) filozófia tanszékén (1997-1999), majd egy tanévet kutattam és tanítottam Fulbright Ösztöndíjjal a UNCC (NC, USA) filozófiai intézetében (2005-2006). Legutóbb pedig a Webster University (MO, USA) filozófia tanszékén segítettem a kontinentális filozófia oktatásában (2012 március-május) Kant, Hegel, Husserl és Heidegger kurzusokkal. ÖAD ösztöndíjasként kutathattam három hónapot Bécsben 1995 tavaszán, és a Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj támogatását élvezhettem kutatásaim során 2001-2004 között. Számos filozófiai társaságnak vagyok a tagja (Charles S. Perice Society, Society for the Advancement of American Philosophy, Richard Rorty Society, Central European Pragmatist Forum, Magyar-Német Filozófiai Társaság, Magyar Szómaesztétikai Fórum, Magyar Filozófiai Társaság, stb.), és több szerkesztői tagság mellett főszerkesztője vagyok az angol nyelven megjelenő, Pragmatism Today című online folyóiratnak (www.pragmatismtoday.eu ).

 

Kutatási profil

Kutatásaim meglehetősen szerteágazóak, mivel a 19-20. századi filozófia kutatásán túl foglalkozom általános etikai, bioetikai és esztétikai kérdésekkel is. Szűkebb kutatási témáim azonban kétségtelenül a hermeneutika, elsősorban Heidegger és Gadamer filozófiája, valamint a pragmatizmus, különösen Rorty és Shusterman neopragmatizmusa köré koncentrálódtak eddig.

 

Publikációs jegyzék

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10030735