Dr. Váraljai Anna

varaljai

egyetemi adjunktus

Elérhetőség


Bemutatkozás

 


Szegeden a Karolina Gimnáziumban érettségiztem 2000-ben, ezt követően a PPKE-BTK magyar nyelv és irodalom, valamint művészettörténet szakjain szereztem diplomát, és elvégeztem a Magyar Művelődési Intézet kiállítás rendezői szakját. 2007-től hallgatója voltam a JAK Íróiskolának Hazai Attila tanítványaként, és tagja lettem a FISZ-nek. Művészeti íróként dolgoztam több neves művészeti orgánumnál (Artmagazin, Új Művészet) és írásaim, kritikáim jelennek meg a mai napig egyéb kulturális fórumokon is. (ÉS, Tiszatáj, Tiszatájonline) 2011-2014 között az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetének állami ösztöndíjas doktori hallgatója voltam, itt védtem meg PhD dolgozatomat summa cum laude minősítéssel. 2015-2017-ben és 2020-ban Kállai Ernő művészettörténészi kutatói ösztöndíjban részesültem. 2018-ban a SZAB Képző-és Iparművészeti Munkabizottságának tagja lettem, és ugyanettől az évtől kuratóriumi tagja vagyok a szegedi Kép-Szín-Ház Alapítványnak. Oktatói tevékenységem Szegedhez köt, de kurátori munkáim elsősorban Budapesthez fűződnek. Kiállítások, kulturális programok koordinátoraként is tevékenykedem, nyaranta pedig nemzetközi grafikai alkotótelepet szervezek grafikusművész édesanyámmal. Városomban – hallgatóim segítségével – igyekszem kiemelt figyelmet fordítani a fiatal képzőművészek menedzselésére. Oktatói és művészetszervezői tevékenységem mellett életem egyik legszeretettebb területe az írás: egy könyvet és több mint 110 publikációt tudhatok magaménak. A Szegedi Tudományegyetemen 2013 óta vagyok óraadó, 2015-től pedig egyetemi tanársegéd. Oktatási területeim: 20. századi művészettörténet, Kortárs művészet, Műelemzés, Műkritikaírás, Helytörténeti kutatások, Kép-szöveg viszonylatok (Bencsik Orsolyával).

 

Kutatási profil

Kutatásaim elsősorban a 20. századi művészettörténetre, s azon belül az imaginárius és a szubjektív, a tudattalan, a naiv, a valóság-sztenderdeket nélkülöző, a gyermekit idéző szemléletmódokra, vagy konkrét képzőművészeti alkotásokra irányulnak. Előszeretettel foglalkozom az absztrakció (különös tekintettel az ún. biomorfizmus) különféle megnyilvánulási formáival, és azok kultúra történeti, művészettörténeti hátterével. Összességében, izgalmasnak találom a modern művészet azon jelenségeit, amelyek a művészettörténet számára kihívást jelentenek/jelentettek, és láthatóvá teszik a tudományág működési struktúráit, paradigmáit.

Publikációs jegyzék

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10046028