Dr. Mogyoródi Emese

habilitált egyetemi docens

 mogy

Elérhetőség


Bemutatkozás

Egyetemi tanulmányaimat az ELTE-n végeztem filozófia, klasszika filológia, valamint angol nyelv és irodalom szakon. 1995 óta vagyok a Filozófia Tanszék munkatársa, 2004 óta docensként. Disszertációmat az ELTE-n védtem meg Xenophanész és a görög morálfilozófiai reflexió kezdetei címmel 2002-ben, summa cum laude minősítéssel. Alapító tagja vagyok két nemzetközi preszókratikus filozófiai társaságnak (Symposium Presocraticum és International Association for Presocratic Studies), és rendszeres meghívottja konferenciáiknak. Számos kutatói ösztöndíjat nyertem el, melyek során többek között hosszabb időt tölthettem az Egyesült Államokban is (Center for Hellenic Studies, Trustees for Harvard University, Washington D.C.; National Humanities Center, North Carolina), illetve itthon folytathattam kutatásokat (Bolyai Kutatói Ösztöndíj, Institute for Advanced Studies, CEU).

A tanszéki munka keretében kurzusokat tartok görög filozófiatörténet, etika és esztétika tárgykörökben, alapítása óta ellátom a Doktori Iskola titkári feladatait, és számos projekt (pl. TÁMOP) adminisztrátoraként közreműködtem. Elnökségi tagja vagyok a Magyar Filozófiai Társaságnak, szerkesztője a Különbség folyóiratnak, alapítója és szerkesztője a SZTElozófia Blognak és felelős szerkesztője a SZTElozófia folyóiratnak.

 

Kutatási profil

Fő kutatási területeim a következők: a preszókratikus filozófia (különösen a milétoszi természetfilozófia, Xenophanész, Hérakleitosz és Parmenidész), melynek keretében főként metafizikai, teológiai, vallástörténeti és episztemológiai kérdésekkel foglalkozom. Behatóbban tanulmányoztam továbbá a szofistákat (különösen Gorgiaszt), a történeti Szókratész problémáját és perét, valamint Platón etikáját és politikafilozófiáját. Vizsgáltam morálpszichológiai és etikai problémákat a görög irodalomban is (eposz, tragédia). Érdeklődési körömbe tartozik továbbá a görög tragédia illetve Szókratész modern recepciói (Hegel, Kierkegaard, Nietzsche). Eric Voegelin történetfilozófiájával és görög filozófiatörténeti értelmezéseivel is behatóbban fogalkoztam. Végül érdekel a misztika filozófiája is, különösen annak elmefilozófiai vonatkozásai.

Filológiai munkám keretén belül először készítettem el Xenophanész és Parmenidész testimóniumainak teljes magyar nyelvű fordítását, valamint a kurrens nemzetközi kutatások eredményeit figyelembe véve újra fordítottam (és kommentáltam) Platón Szókratész védőbeszéde és Euthüphrón című műveit az Atlantisz kiadó új Platón sorozatán belül.

 

Publikációs jegyzék

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10001942