Francia Diákkör

A TDK (Tudományos Diákkör) a tudományos kutatás kezdete, az a fórum, ahol a hallgató oktatói segítséggel, egyéni témavezetéssel tanórán kívül egy számára érdekes téma kutatásába kap módszertani és szakmai bevezetőt. A TDK-zás folyamata számtalan készséget fejleszt, számtalan kompetenciát alakít ki. Javítja a szóbeli prezentációs készséget, növeli a problémaérzékenységet, fejleszti a kritikai és elemzőkészséget, egyszóval a gondolkodást.


A TDK-zással lehetőség nyílik arra, hogy a hallgató

• diákköri tudományos felolvasáson

• tanszéki vagy kari diákköri konferencián, országos versenyen (OTDK)

• konzultáción

• meghívott vendégelőadók által tartott előadáson

• tehetséggondozó workshopon

• kutatószemináriumon vegyen részt.


Elvégzett kutatása eredményeit a hallgató egy tudományos dolgozatban fejti ki francia vagy magyar nyelven, majd bemutatja azt a tanszéki vagy a kari TDK-fordulón. A jól sikerült dolgozat országos megmérettetésére a két évenként megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), előzetes bírálói eljárást követően kerül sor, ahol a TDK-zó hallgató összemérheti tudását, tudományos felkészültségét és előadói képességét a kortárs fiatal kutatókkal.


Mire jó az OTDK-n való eredményes szereplés (helyezés, különdíj, Pro Scientia Aranyérem)?

Nem hanyagolható szempont, hogy az országosan elért eredményt a Doktori Iskolákba való felvételi pontszámításakor figyelembe veszik. A TDK-zás tehát kifejezetten ajánlott mindazoknak, akiket vonz a kutatói pálya, és tanulmányaikat valamely doktori képzésben szeretnék folytatni. Az utóbbi évek ésszerű szabályozásai folytán a TDK-dolgozat diplomamunka is lehet! És megfordítva is: egy jól sikerült diplomamunkával (BA és MA szinten is) lehetőség van TDK-ra jelentkezni!


Az SZTE BTK Tudományos diákköreinek működési szabályzata


OTDK-eredményeink

1995. XXII. OTDK – Debrecen

• Kovács Katalin (I. helyezés) (Francia irodalom)

• Filó Réka (Francia irodalom)


1999. XXIV. OTDK – Pécs

• Kérchy Anna (Francia irodalom)


2001. XXV. OTDK http://otdt.hu/hu/xxv-otdk-eredmenyek

• Kovács Eszter (I. helyezés) –http://otdt.hu/upload/files/Human25.pdf


2003. XXVI. OTDKhttp://otdt.hu/upload/files/Human26.pdf

• Körös Anikó (II. helyezés) (Francia irodalom)

• Pál Gyöngyi (III. helyezés) (Francia irodalom)

• Kis Zsuzsa Eszter (Francia irodalom)

• Kisdi Nóra (Francia irodalom)

• Váradi Márta (Francia irodalom)


2005. XXVII. OTDKhttp://otdt.hu/hu/xxvii-otdk-eredmenyek

• Kovács Flóra (II. helyezés) (Francia irodalom)

• Kis Zsuzsa Eszter (III. helyezés) (Francia irodalom)

• Tóth Ágnes (III. helyezés) (Francia irodalom)

• Székesi Dóra (Francia irodalom)

• Gárdos Zoltán (Francia irodalom)


2007. XXVIII. OTDKhttp://otdt.hu/upload/files/06%20_2007%20[web]_human.PDF

• Székesi Dóra (I. helyezés) (Francia irodalom)

• Prohászka Erzsébet (Különdíj) (Művészettörténet szekció)

• Szűcs Ágota (Francia irodalom) • Peer Klára (Francia irodalom)

• Kovács Orsolya (Francia irodalom)


2009. XXIX. OTDKhttp://otdt.hu/hu/xxix-otdk-eredmenyek

• Bandura Gabriella (I. helyezés + különdíj) (Francia irodalom)

• Rauzs Olga Sarolta (II. helyezés) (Francia irodalom)

• Galicza Zsófia (Alkalmazott nyelvészet)

• Szűr Zsófia (III. helyezés) (Művelődés- és művészettörténet)

• Varró Katalin (Művelődés- és művészettörténet)


2011. XXX. OTDKhttp://otdt.hu/hu/xxx-otdk-eredmenyek

• Bandura Gabriella (II. helyezés) (Francia és frankofón irodalom)

• Salamon Orsolya (II. helyezés) (Francia és frankofón irodalom)

• Bagdács Zsuzsa (II. helyezés) (Modern nyelvek irodalma )

• Lipták-Pikó Judit (Francia és frankofón irodalom)


2013. XXXI. OTDKhttp://otdt.hu/hu/otdk-rezume?ResumeSearchForm%5Botdk_szam%5D=31

• Orbázi Melinda (II. helyezés) (Francia irodalom)

• Molnár Luca (Francia irodalom)

• Hering Noémi (Francia irodalom)

• Aradi Csenge (III. helyezés) (Összehasonlító irodalomtudomány)

• Bodóné Hofecker Zsuzsanna (Összehasonlító irodalomtudomány)


2015. XXXII. OTDKhttp://otdt.hu/hu/otdk-rezume?ResumeSearchForm%5Botdk_szam%5D=32

• Ferencz Éva (Francia irodalom)

• Molnár Luca (Francia irodalom)

• Szabolcs Enikő (2 dolgozattal) (Francia irodalom)


2017. XXXIII. OTDKhttp://otdk.hu/

• Mihályi Dorottya (II. helyezés) (Egyetemes történelem 1945 után)


2019 tavasza XXXIV. OTDKhttp://otdk.hu/hu/aktualis

• Turai Eszter (I. helyezés, különdíj)

• Tóth Imola


Interjú Mihályi Dorottyával

Interjú Turai Eszterrel