Szociológia Diákkör


A Szociológia Tanszéken működő Diákkört a tehetséggondozás legfőbb terepének tekintjük a Tanszéken, ahol hallgatóink el tudnak mélyedni oktatóik segítségével az általuk választott társadalomtudományi témában. A tanszéken meghirdetünk TDK felkészítő kurzust a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatóknak, ahol az oktatók az általános tájékoztatón túl segítik a hallgatók egyéni felkészülését a választott téma specifikálásában, a fókusz megtalálásában, a kutatási probléma tematizálásában, a vizsgált problémához illeszkedő empirikus módszer kiválasztásában, továbbá a különböző prezentációs technikákkal kapcsolatban is mélyebb ismereteket szerezhetnek.

Az őszi félévben TDK felolvasó estet tartunk a Tanszéken, ahol a hallgatók 20 perces előadás keretében mutatják be a választott témát, felvázolják a kutatási problémát elméleti keretbe ágyazva és ismertetik a választott kutatási módszert. Ezen alkalmakkor visszajelzéseket kaphatnak a tanszéken oktatóktól és hallgatótársaiktól is, ami izgalmas eszmecserék alapját jelenti. A tavaszi szemeszterben megtartott TDK Diákköri eseményen az addig elvégzett munkájukat mutatják be a hallgatók és készülnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való megmérettetésre.

Az elmúlt években a szociológus hallgatók szép sikereket értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. XXXV. OTDK Társadalomtudományi szekcióban Annus Szabolcs I. helyezést és a Magyar Szociológiai Társaság különdíját érte el („Nekem semmi bajom a melegekkel, de.. ”Az LMBTQ közösség és a média), Bugyi Anett III. helyezett lett és megkapta a Magyar Szociológiai Társaság különdíját is (Az iskolaválasztás hazai és nemzetközi kontextusa. Mi történik hazánkban a „suliváró” foglalkozásoktól az első osztály indulásáig?). A XXXIV. OTDK Társadalomtudományi szekcióban Nagy Ilona (Városfejlesztési elképzelések társadalmi megítélésének vizsgálata) különdíjban részesült. A XXXIII. OTDK-n Paizs Melinda III. helyezést szerzett (Szegedi önkéntesek a 2015-ös menekültválságban. Egy önszerveződő szervezet kialakulása és működése), Nagy Nándor II. helyezést ért el ("Hogyan tovább?" Végzős vajdasági magyar középiskolások jövőbeli tervei.


Hallgatói beszámoló - Annus Szabolcs