Partiscon (Régészet) Diákkör

A Particon Tudományos Diákkör egyetemista szervezet 2010-ben alakult meg, és a szegedi régészhallgatók szakmai és közösségi tevékenységét koordinálja. Diákjainkat aktívan részt vesznek a Régészeti Tanszék eseményeinek, konferenciák, ismeretterjesztő programok (Kutatók Éjszakája, Régészet Napja, Nyílt Nap) szervezésébe, kivitelezésébe, tanszéki kiállítások rendezésébe. Képzéseink oktatási palettáját tanterven kívüli TDK-előadások színesítik. Meghívott előadóink az adott téma szempontjából a szakma elismert, az adott szakterület hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatói.


Tanszékünk munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra. Hallgatóinkat jól felépített rendszer szerint készítjük fel az OTDK-ra. Az Erasmus-program keretében diákjainknak lehetőségük van a torinói, a mainzi és a kolozsvári egyetemen bővíteni tudásukat. Évenként egy-két hallgatónk részt vehet Kína területén zajló ásatásokban. A tehetséggondozás tárgyi és anyagi hátterének biztosításában jelentős segítségünkre vannak a TÁMOP és NTP pályázatok, melyekre évente pályázunk.


A kétévente megrendezett OTDK-ák közötti félévekben rendezzük meg a helyi, tanszéki TDK-konferenciáinkat, ezekhez kapcsolódik az OTDK-án induló hallgatóink felkészítése. Az utóbbi években magas számarányban képviselik magukat diákjaink az OTDK-n (2013: 6 fő; 2015: 10 fő; 2017: 6 fő; 2019: 8 fő; 2021: 4 fő), és jelentős sikereket érnek el. A 2013-ban három, 2015-ben és 2017-ben négy-négy, 2019-ben két, 2021-ben egy helyezést értek el diákjaink, valamint öt különdíjat nyertek el hallgatóink. Diákjaink sikeresen szerepelnek különféle pályázatokban is, például az elmúlt években több diákunk nyert ÚNKP-ösztöndíjat.


Tanszékünk 2013-ben alapította az Acta Universitatis Szegediensis, Acta Iuvenum, Sectio Archaeologica című periodikát, melynek célja, hogy a tehetséges, főként OTDK-n részt vevő diákjainknak publikálási lehetőséget biztosítson e folyóirat által. Az Acta Iuvenum kétévente jelenik majd meg, és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon részt vevő hallgatóink pályamunkáiból készült tanulmányokat jelentetjük meg, 2021-ben jelent meg az ötödik kötete.


Soós Roland, TDK-s hallgató beszámolója