Média- és kommunikációtudomány Diákkör


A média- és kommunikációtudományi diákkör több évtizedes múltra tekint vissza, a tanszéki tehetséggondozó kör még 2001 őszén, a TDK pedig 2003-ban alakult. A diákkört 2016-ig Dr. Ivaskó Lívia vezette. A korai kutatások közül 2007-ben Turi Tímea ért el III. helyezést Ez nem regény. Avagy hogyan beszél a televízió a szépirodalomról? című dolgozatával, valamint Dudás Zsuzsa kapott különdíjat A nick mint az önkifejezés eszköze az IRC-n című dolgozatáért. 2009-ben Balázs Patrícia ért el III. helyezést A verbális kommunikáció képi elemeinek vizsgálata ép és patológiás nyelvhasználat esetén című dolgozatával, valamint Vörös Dóra és Mihalik Katalin nyert különdíjat Modern reklámkarakterek az identifikációtól a márkaépítésig – Bankok arcai című pályamunkájukkal. Lábadi Mária és Szabó Zita társszerzős dolgozata (Állatasszisztált terápia az autizmussal élők szociális interakciójában) III. díjban részesült 2011-ben, amely mellé Lábadi Mária egy különdíjat is elhozott (Divat, test és metroszexualitás. A metroszexuális jelenségek mediális vizsgálata). Ugyanebben az évben Bóna Enikő második helyezést ért el kulturális és szociális antropológia tagozatban CouchSurferek – A tipológiák és ideológiák között című dolgozatával. Dunai Tamás 2017-től vette át a diákkör irányítását (ekkor már Dr. Tóth Benedektől). 2019-ben Rudisch Ferenc Martin Múltfeldolgozás internetes mémeken keresztül – A Rákosi- és a Kádár-korszak mint humorforrás a Szocialista Mémgyár oldalán című dolgozatával I. helyezést, míg Lengyel Nikolett Lilla A Klinikától Doktor Murphyig – A kórházsorozatok megújulásának logikája című pályamunkájával III. helyezést érdemelt ki. Varga Tibor Szabolcs (A magyarországi e-sport piac helyzete), valamint Mezőlaki Regina Anna, aki a szociális munka és szociálpolitika tagozatban indult (Az autizmus spektrumzavarral élő személyek munkavállalási lehetőségei a kommunikációs készségeik függvényében), különdíjban részesült. 2021-ben Rudisch Ferenc Martin A nyilvánosság popularizálódása mint válság – Antizsurnalizmus és tömegsajtó-kritika a 19-20. század fordulóján című dolgozatával ismét I. helyezést ért el, valamint kiérdemelte a Pro Scientia Aranyérmet. Varga Tibor Szabolcs (Online) verseny a túlélésért – Forma–1 a szimulátorversenyzés és a digitális média korában című dolgozatával ismét különdíjat szerzett. A kommunikáció- és médiatudomány szakon a diákköri munkának jelenleg az OTDK Workshop elnevezésű tehetséggondozó műhely nyújt formális keretet.