Magyar Irodalmi Tudományos Diákkör


A Magyar Irodalmi Tudományos Diákkör a régi magyarországi irodalom, a klasszikus magyar irodalom, valamint a modern és kortárs magyar irodalom területén folyó tudományos diákköri kutatásokat fogja össze. Az utóbbi években a diákkör profilja új területtel bővült: a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom kutatása is bekerült a portfóliónkba. A Diákkör komoly hagyományokkal rendelkezik, az OTDK hét évtizedes története összefonódott a szegedi magyar irodalmi diákkörök történetével.

A nagy múltú Grezsa Ferenc Tehetséggondozó és Emlékverseny megrendezése, amely elveiben és szabályaiban is a diákköri konferenciák menetéhez igazodik, azokban az években is lehetőséget kínál a megmérettetésre és a szakmai eszmecserére, amikor nincs OTDK, ezzel is segítve hallgatóink felkészülését az országos versenyre.

Nagy hangsúlyt helyezünk a tutoriális felkészítésre, de fontosnak tartjuk a szakmai műhelyek munkáját, a közös gondolkodást, a kutatócsoporti integrációt, amelyet a szakmai szocializáció fontos elemének tartunk. Mindezen belül a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók ösztönzést, lehetőséget kapnak arra is, hogy olyan, közvetlenül nem az egyetemi élethez kötődő eseményeken, konferenciákon is részt vegyenek, amelyeknek a hozadéka szintén beépül, megjelenik a tudományos munkában, más egyetemek diákjaival való kapcsolattartásban. Ilyen a Vetésforgó elnevezésű, 18–19. századi kutatókat tömörítő vándorkonferencia, amelyet évek óta a diákok is rendszeresen látogatnak.

Fontos, hogy az OTDK-n való indulás nem zárul le az országos versenyen való részvétellel: a tanszék oktatói nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a dolgozatokat további munkával, a bírálatok figyelembevételével megjelenéshez segítsék akár helyi, tanszéki kiadványokban, akár országos fórumokon – a hallgatók így többnyire a Diákköri előzmények után publikálhatnak első alkalommal.

A Magyar Irodalmi Tudományos Diákkör sikeres tevékenységét bizonyítja, hogy számos, volt hallgatója mára a tudományos élet meghatározó alakjává vált.

2019 óta a diákkört Gere Zsolt és Hansági Ágnes vezeti.


https://www.facebook.com/magyarirodalmitdk


Hallgatói portrék

Vojnics-Rogics Réka

Katona Alexandra