A Pedagógia Diákkör

A tudományos diákkört (TDK) a hazai felsőoktatás legjelentősebb tehetséggondozó fórumaként tartják számon, a tudományosutánpótlás-nevelés elsődleges színtere. A doktori képzés (Ph.D) előszobájának is nevezik, hiszen az egyetemi tanulmányok végeztével számos egykori tdk-zó valamelyik doktori iskolában folytatja tovább tanulmányait. A tudományos diákköri munkába történő bekapcsolódás és az abban való részvétel – önképzési céllal, tanrenden kívüli formában – kiváló lehetőséget ad a nappalis és levelezős hallgatók számára tehetségük kibontakoztatására. Az országos fordulóra (OTDK) továbbjutó és ott bemutatott vagy helyezést elért dolgozat(ok)nak az SZTE Neveléstudományi Doktori iskolába való jelentkezésnél – a pályázó tudományos tevékenységének értékelésénél – meghatározó szerepük van, hiszen az OTDK-n elért eredmények akár 4–10 többletpontot is jelenthetnek.

Intézetünkben a pedagógia szak 2002-es indítása óta jelen van a Pedagógia Diákkör, története szorosan összefonódik a szak történetével. Az OTDT által definiált 16 tudományterületi szekció közül a pedagógiai témájú dolgozatok jellemzően a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióba (13. szekció), vagy a Tanulás-és Tanítás-módszertani – Tudástechnológiai szekcióba (14. szekció) sorolhatók be. TDK-zó hallgatóink – akik nem kizárólag pedagógia BA vagy neveléstudományi MA szakosok, hiszen a résztvevők között jelentős arányt képviselnek a tanárszakos hallgatók is – ez idáig hat Országos Diákköri Konferencián vettek részt, melyeken a zsűri 16 pályamunkát díjazott az I., II., III. helyezések valamelyikével, illetve különdíjjal.


Portré egy helyezést elért hallgatóról