Magyar Nyelvészeti Tanszék Diákkör


A Magyar Nyelvészeti Tanszék diákköri tevékenysége nagy múltra tekint vissza, amit az is mutat, hogy egyetemista korában több oktatónk is szép sikereket ért az OTDK-n: tanszékvezetőnk, Prof. dr. Forgács Tamás harmadéves és ötödéves hallgatóként I. díjat nyert el, valamint dr. Németh Miklós is I. helyezett lett Orrával szép az ember – egy magyar szólás életrajza című pályamunkájával. A tanszéken még napjainkban is aktív tudományos diákköri munka folyik. Az oktatóink profiljához igazodva a nyelvtörténettől kezdve a pszicholingvisztikán és a szociolingvisztikán át a diskurzuselemzésig terjednek hallgatóink kutatási témái.


Szemezgessünk az elmúlt időszak témáiból és eredményeiből: a XXIX. OTDK-ra két hallgatót neveztünk, s mindketten a maguk szekciójában I. helyezést értek el: Kókai Nóra Ildikó Nyelvi fejlődés autizmusban – egy longitudinális vizsgálat eredményei című dolgozatával érdemelte ki az I. helyet, míg Szabó Martina Katalin Nádas Péter Egy családregény vége című művének orosz nyelvű műfordításáról, Reáliaközpontú fordításelemzés dolgozatával került az I. helyre. A XXXI. OTDK-n Garamvölgyi Luca a Facebookos társalgások elemzése című munkájával a Magyar Nyelvtudományi Társaság különdíját nyerte el. A XXXII. OTDK-n Berente Anikó I. helyezést ért A szegedi boszorkányperek írnokai című nyelvtörténeti-nyelvjárástörténeti dolgozatával, Kalla Viktória pedig III. helyezett lett az El igekötő jelentésváltozásai című munkájával.


A tanszéken folyó hallgatói mentorálás eredményeként egykori OTDK-zóink egy része (Bagi Anita, Hegedűs Gabriella) nyelvészeti PhD-képzésben folytatta a tanulmányait, más részük (Jánk István, Szabó Martina Katalin, Berente Anikó) pedig már fokozatot is szerzett nyelvészetből.


A korábbi nyelvtörténet MA szakirányos hallgató, jelenleg munka- és szerzőtárs: Berente Anikó