Mestertanárok

Dr. Csábi Eszter, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kognitív és Neuropszichológia Tanszék adjunktusa 2023-ban Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által megalapított díjat azoknak a tanároknak ítélik oda, akik mentorokként évtizedek óta aktívan és eredményesen vesznek részt a tudományos diákköri munkában. Csábi Eszter fő oktatási és kutatási területe a kognitív pszichológia.


Az interjúban Hansági Ágnes, Mestertanár Aranyérmes oktató mondja el gondolatait a tehetséggondozásról, saját szakterülete szépségeiről és a hallgatók mai helyzetéről a tudományos pályán. Hansági Ágnes 2021-ben nyerte el az Országos Tudományos Diákköri Tanács elismerését, a több éven át zajló tudományos tevékenysége és a tehetséggondozásban való sikeres részvétele miatt.


Dávid Kinga, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa, 2021-ben Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által megalapított díjat azoknak a tanároknak ítélik oda, akik mentorokként évtizedek óta aktívan és eredményesen vesznek részt a tudományos diákköri munkában. Dávid Kinga fő kutatási és oktatási területe a modern olasz irodalom (a 18. századtól napjainkig) – valamennyi képzési szinten és formában oktat, emellett tanulmányi felelősként az oktatásszervezési feladatokat is ő látja el a tanszéken. Az interjúban többek között a tehetséggondozásról, a jó oktató-hallgató viszony fontosságáról és a hallgatói sikerességről fejtette ki véleményét.