Germanisztika Tudományos Diákkör


A Germanisztikai Tudományos Diákkör keretében hallgatóink a Germán Filológiai Intézet által gondozott képzéseken felmerülő tudományos kérdésekkel és kutatási módszerekkel foglalkoznak, bekapcsolódnak az Intézetben aktuálisan folyó kutatásokba, fölkészülnek a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Hallgatóink hosszú ideje végeznek sikeres munkát az irodalom-, nyelv- és kultúratudományi, valamint tanulás- és tanításmódszertani területeken, amint azt az elért OTDK-helyezések is bizonyítják. A felkészülést egyéni és csoportos formában biztosítjuk: az egyéni, a témavezetővel való szoros munkakapcsolat mellett rendszeres közös rendezvényeken is részt vesznek, ahol műhelymunka keretében beszámolnak az addig elért eredményeikről, és ahol alkalmuk nyílik egy-egy kérdés megvitatására, ezzel is segítve egymás munkáját. Azok közül, akik a korábbi években az OTDK-n eredményesen szerepeltek, többen doktoranduszként folytatják tanulmányaikat.


Az OTDK-n sikert elérő dolgozatokat az Intézet Acta Germanica Iuvenum című kiadványsorozatában eddig két alkalommal megjelentettük, a harmadik kötet megjelenés alatt:


1. Von Schnitzler bis Stalin. Beiträge Szegeder Germanististudierender zur deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache. Szerk.: Katona Tünde. Szeged: Institut für Germanistik, Universität Szeged 2015 (Acta Germanica Iuvenum 1) 420 o.

2. Feuilletons – Hexe – Hoffmann – UnPräfigierung – Vergangenheitstempora. Beiträge Szegeder Germanististudierender zur Deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache. Szerk.: Katona Tünde. (Acta Germanica Iuvenum 2) Szeged: Institut für Germanistik, Universität Szeged 2017, 277 o.

3. Haus als Spiegel - Terézia Moras Aliens - Seiltanz bei Kehlmann - Wüste als Raum - Possessive Attribute im 19. Jh. - Verbvalenzfehler in Übersetzungen. Beiträge Szegeder Germanistikstudierender zur deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache. Szerk.: Katona Tünde (Acta Germanica Iuvenum 3; megjelenés előtt)


Vezető oktató: Dr. Katona Tünde, egyetemi docens


Hallgatói beszámolók