Történész Diákkör


A Szegedi Tudományegyetemen működő Történész Diákkör kezdetei az 1980-as évek legvégére nyúlnak vissza. Tehetséges és lelkes történelem szakos hallgatók akkor alapították meg a szervezetet, amely feladatául tűzte ki a legtehetségesebb diákok segítését, előadások, felolvasások, szakmai programok rendezését. 1992-ben a diákkör Pándi Lajos tanár úr irányítása mellett útjára bocsátotta a Magyarországon egyedülálló Documenta Historica című kiadványsorozatot, mely „magyarul mindeddig meg nem jelent vagy ma már nehezen hozzáférhető, esetleg még egyáltalán nem publikált dokumentumokat” közölt. A forráskiadvány páratlanul sikeresnek bizonyult, legutolsó, 103. száma 2019-ben jelent meg. A kiadványok szerzői között javarészt azok szerepeltek, akik elindultak az Országos Tudományos Diákkör (OTDK) versenyén: pályamunkáik egy-egy forrását tették közzé bevezetővel és magyarázó lábjegyzetekkel ellátva.

A Történész Diákkör legfontosabb feladata az elmúlt három évtizedben éppen az volt, hogy a bölcsészkarral szorosan együttműködve megszervezze és lebonyolítsa az OTDK helyi fordulóit, és a felolvasásokon a szakmai zsűri segítségével kijelölje a pályázók közül azokat, akik lehetőséget kapnak az országos versenyen való megmérettetésre. A szegedi történészhallgatók (és felkészítő tanáraik) szorgalmát dicséri, hogy a kétévente sorra kerülő országos versenyen rendre többen is lehetőséget kapnak pályamunkájuk bemutatására, közülük pedig a legjobbak díjazásban is részesülnek.

A 2010-es évektől Történész Diákkör lehetőséget biztosított arra, hogy az arra legérdemesebbek a kutatásaik eredményeit külön tanulmánykötetben tegyék közzé. A Tehetségek a történettudomány szolgálatában című könyvsorozat immár a hatodik köteténél tart, a legutolsó 2021-ben látott napvilágot a Nemzeti Tehetségprogram (NTP) támogatásával.

A Történész Diákkör munkájában való részvétel, az OTDK-n való elindulás az érdeklődő hallgatók első lépéseit jelentik a tudományos kutatásban, ugródeszkát biztosítanak a doktori tanulmányok felé. Nem érdemes kimaradni belőle!


Interjú Ari Rolanddal és Szűcs Milán Zsolttal

a Radnóti Miklós Gimnázium 10. osztályos tanulóival, akik 2021–2022-ben részt vettek az SZTE BTK mentorprogramjában és a történész TDK 2022. tavaszi helyi fordulójában