Neolatin Diákkör


Magyarországon kizárólag Szegeden létezik rendszeres neolatin képzés graduális és posztgraduális szinten. Az önállósuló neolatin diákkör a tanszéken folyó speciális képzés természetes folyományként alakult meg a 2012 ̶ 2013-as tanévben. Bár alig tíz éves múltra tekint vissza, máris határozott profillal rendelkezik: a diákkörben készített dolgozatok zöme humanista historiográfiával foglalkozik, hangsúlyt fektet a kéziratos anyagok feltárására és erős filológiai hátteret kínál a hallgatóknak. A diákkör így egyfajta előkészítő fázist jelent a hasonló karakterű neolatin doktori programba törekvő hallgatók számára, kereteket biztosít a későbbi doktori téma alapjainak kidolgozásához.

A tanszék méretéhez és hallgatói létszámához képest jelentős eredménynek tartható, hogy 2013 ̶ 2021 között összesen négy, OTDK döntőbe került dolgozat készült a diákkör keretei között.

Sörös Borbála 2013-ban Egy köpönyegforgató portréja. Adalékok Batthyány Orbán életéhez egy ismeretlen Verancsics-kézirat alapján címmel írt dolgozatával szerepelt a régi magyar irodalom szekcióban. 2017-ben két hallgató is indult és jutott döntőbe. Csapó Fanni: Képriport Buda 1541-es ostromáról? Erhard Schön metszete, mint történelmi forrás című pályamunkájával a kora újkori magyar történelem szekcióban, Zsótér Szabolcs pedig Alvilági párbaj: Tranquillus Andronicus Dialogus Syllája címen írt dolgozatával a klasszika-filológia szekcióban szerepelt. A diákkör eddigi legnagyobb sikerét Majoros Máté 2019-ben elért II. helyezése, egyúttal az ELTE Régi Magyar Tanszéke által kiírt Bárczi Ildikó különdíj elnyerése jelentette, melyet a zsűri a Johannes Herold Dialógusa, avagy egy elfeledett beszélgetés a XVI. századból című dolgozatáért ítélt oda.

A diákkör vezetője Kasza Péter egyetemi docens, aki egyben az Irodalomtudományi Doktori Iskola Neolatin Programját is irányítja.