Az Ókortörténész Diákkör


Az Ókortörténész Diákkör az SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékhez tartozik. A Diákkörben lehetőség van ókortörténeti témájú pályamunkákat előadni a kari tudományos diákköri nap keretében. A diákköri hallgatók témavezetői a Tanszék oktatói. A dolgozatokat a Tanszék munkatársai és felkért oktatók bírálják.
A TDK hallgatói részt vesznek a Tanszék által szervezett programokban, így a tudományos konferenciák szervezési munkálataiban, a középiskolásoknak rendezett ókortörténeti verseny szervezésében és lebonyolításában, és a Kutatók Éjszakája programokon is, ahol különböző korosztályoknak ókortörténethez kapcsolódó feladatokat adnak és játékokat vezetnek.
Az Ókortörténész TDK hallgatóinak lehetőséget biztosítunk tanulmányaik megjelentetésében a Tanszék actáiban, folyóiratokban (Belvedere, Ókor), a görög és latin nyelvről készülő fordítási munkáikat segítjük, lektoráljuk, és a Történeti Intézet Documenta Historica sorozatában kiadjuk.


Tudományos diákköri dolgozatot író hallgatóink közül kerülnek ki nagyrészt az SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola Antikvitás programjának PhD hallgatói. Legkiválóbb hallgatóink egyetemi oktatókká válnak, így Illés Imre Áron az SZTE Ókortörténeti Tanszékének adjunktusa jelenleg, Kapi Péter a Debreceni Egyetem Ókortörténeti Tanszékének tanársegédje, Kovács István egykori PhD hallgatónk ugyancsak a Debreceni Egyetem Ókortörténeti Tanszékének tanársegédje lehetett.


Az Ókortörténész TDK oktatói rendszeresen vállalnak opponensi munkát az OTDK-ra küldött dolgozatoknál, valamint a felkéréseknek eleget téve az OTDK zsűrijében is részt vesznek:

2019-ben Székely Melinda (Budapest, ELTE), 2021-ben Székely Melinda és Illés Imre Áron is zsűritagok voltak (Miskolc, ME).
2018-ban részt vettünk a kari prezentációs versenyen, ahol Gombos Brigitta "Alkatrész a gépezetben: A bankárok római gazdaságban betöltött szerepe" előadással sikeresen szerepelt.
2020-ban Dávid Nóra adjunktus 10 órás online felkészítő kurzust tartott "BTK Történelem - Dolgozatíró Workshop" néven egy TDK pályázat keretében, a hallgatók hasznosnak és hiánypótlónak találták a kurzust.


Az ókor nyomozója – Illés Imre Áron