karuzel

Kossuth-díjas írók, Széchenyi-díjas professzorok a tavaszi Audmax estéken


Irodalmi séták elméleti ösvényeken – nem csak bölcsészeknek a BölcsészkaronFebruár 21-én indul a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány közös szervezésben az AudMax esték harmadik szemesztere. Az Irodalmi séták elméleti ösvényeken című beszélgetéssorozat kifejezetten a kortárs magyar irodalom és határvidéke – filológia, történelemelmélet, filozófia, esztétika – megismertetését célozza, és ehhez Kossuth-díjas írókat, Széchenyi-díjas professzorokat, akadémikusokat és akadémikusjelölteket hívtunk vendégül. A vendégek beszélgetőtársai a Bölcsészkar oktatói lesznek. A beszélgetések kiindulópontja többnyire a vendégek egy-egy frissen megjelent könyve, de nem könyvbemutatókat, hanem vitára és továbbgondolkodásra ösztönző beszélgetéseket tervezünk. Egy-egy dedikált könyvet ki is sorsolunk majd minden előadáson.


Az estek célja, hogy a nagyközönség számára feltérképezzék és lakhatóvá, otthonossá tegyék a sokszínű huszadik századi és kortárs magyar irodalom egy fontos, Szegeden még kevésbé ismert szegletét; hogy megmutassák, a szépirodalom hogyan segíthet megoldásokat találni a hétköznapi életünkben fölmerülő problémákra, hogyan hasznosíthatjuk az irodalomban megjelenő magatartásmodelleket. A beszélgetések során szóba kerülő problémakörök napjaink olyan aktuális kérdéseit is érintik, mint az emlékezéspolitika, nemzettudat, a személyes és kollektív identitás összefüggései, a jelen és a múlt ábrázolhatóságán keresztül megmutatkozó létesemények megközelíthetősége, s mindezekkel összefüggésben a nyelvi mechanizmusok, heterogén nyelvjátékok alkalmazásának szerepe.


Az AudMax estékre a szervezők szeretettel várják mindazokat az egyetemi és nem egyetemi polgárokat, szegedieket és Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, olvasni, a világ minél több részletét megismerni jó; akik szeretnek dedikált könyvet nyerni.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap, a Magvető Könyvkiadó, a L’Harmattan és a Kalligram Kiadó támogatja.

 

Részletes program:

AudMax estékIrodalmi séták elméleti ösvényeken

Helyszín: SZTE BTK, Auditorium Maximum, II. emelet (Szeged, Egyetem utca 2.)

 

2019. február 21., 18 óra: A süketnéma Isten

Radnóti Sándor Széchenyi-díjas professzorral, filozófussal, esztétával, kritikussal Szabó Gábor (docens, Magyar Irodalom Tanszék) beszélget.

 

2019. március 7., 17 óra: „gondoljátok meg, proletárok – –” (József Attila újraértelmezése a gondolkodói teljesítmény felől)

Tverdota György professzorral, József Attila-kutatóval Szilágyi Zsófia (tszv. egyetemi tanár, Magyar Irodalom Tanszék) beszélget.

 

2019. március 21., 18 óra: A két obeliszk

Márton László József Attila-díjas íróval, drámaíróval, műfordítóval Bombitz Attila (tszv. docens, Német Irodalom Tanszék) beszélget.

 

2019. április 4., 18 óra: A nemzet emlékei

Gyáni Gábor történészprofesszorral, az MTA rendes tagjával Sándor Klára (tszv. főiskolai tanár, Kulturális Örökség Tanszék) beszélget.

 

2019. április 11., 18 óra: A Magyar Copperfield

Bereményi Géza Kossuth-díjas íróval, dalszöveg- és forgatókönyvíróval Sághy Miklós (docens, Vizuális Kultúra Tanszék) beszélget.

 

2019. április 25., 18 óra: Az eleven szép

Bacsó Béla Széchenyi-díjas professzorral, esztétával Gyenge Zoltán (tszv. egyetemi tanár, Filozófia Tanszék, a BTK dékánja) beszélget.

 

2019. május 7., 16 óra: A Sehol körzetei

Bodor Ádám Kossuth-díjas íróval Bencsik Orsolya (író, tudományos munkatárs, Filozófia Tanszék) beszélget.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Két helyszínen több, mint hetven programmal vár Titeket az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara szeptember 30-án, a Kutatók éjszakáján!