tverdota_plakat_2

„gondoljátok meg, proletárok – –”(József Attila újraértelmezése a gondolkodói teljesítmény felől)

Tverdota Györggyel Szilágyi Zsófia beszélgettverdotaTverdota György (1947) professor emeritus, akadémikus, irodalomtörténész, a József Attila Társaság elnöke. Kutatási területe: a huszadik század első felének irodalma, azon belül a két világháború közötti korszak költészete, József Attila életműve.

Tizennégy könyv szerzője, az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztőbizottságának tagja.

Díjai: a Magyar Köztársasági Éremrend lovagkeresztje, Demény Pál-emlékérem, Pro Literatura-díj, Lukács György-díj, Artisjus-díj.

 


JA


A József Attila – Összes tanulmánya és cikke 1930–1933 c. kritikai kiadást (L’Harmattan Kiadó – József Attila Társaság, Budapest, 2018) Tverdota György Veres Andrással szerkesztette, a szövegeket pedig Sárközi Éva rendezte sajtó alá. József Attilának nemcsak a költői életműve jelent máig eleven, felbecsülhetetlen értékű szellemi hagyományt, hanem az értekező prózája is. Több mint egy évtized filológiai erőfeszítései révén készült el az 1930 és 1937 között született írásainak kritikai kiadása. Számos szövege ebben a könyvben jelenik meg először, a keletkezésük sorrendjében, részletes kommentár kíséretében. A gyűjtemény messzemenően gazdagítja és részben átrajzolja a költőről kialakult képet.

Az első kötet 1933 végéig követi József Attila gondolkodói fejlődését, a marxista és pszichoanalitikus irodalomban való elmélyülését, csatlakozását a kommunista mozgalomhoz, majd szembefordulását a korabeli baloldal politikájával. Itt kapnak helyet olyan jelentős írásai, mint az Irodalom és szocializmus, az Egyéniség és valóság, Az egységfront körül és A művészet kérdése és a proletárság. A második kötet 1934-től haláláig mutatja be József Attila gondolkodói fejlődését, a marxizmust pszichoanalízissel társító, ugyanakkor önálló álláspontjának kialakítását, szembefordulását a kor politikai diktatúráival. Itt kapnak helyet olyan jelentős írások, mint A szocializmus bölcselete, középosztály-tanulmánya, Kosztolányi-recenziója, Szerkesztői üzenete, az Ázsia lelke és kései főműve, a Hegel – Marx – Freud. A két kötet egybefűzve jelent meg.

( http://webshop.harmattan.hu)

 

szilagyiSzilágyi Zsófia (1973) professzor, irodalomtörténész, szerkesztő, az SZTE Magyar Irodalmi Tanszékének vezetője, a Móricz Zsigmond Társaság elnöke.

Kutatási területe a XX. és XXI. századi magyar irodalom, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső.

Artisjus-, Komlós Aladár- és Balassa Péter-díjas.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!