radnoti_karuzel

A süketnéma Isten


Radnóti Sándorral Szabó Gábor beszélget


suketnma
radnotiRadnóti Sándor (1946) Széchenyi-díjas professor emeritus, esztéta, filozófus, irodalomtörténész, kritikus. Kutatási területe: kritika, művészetfilozófia a XX. és XXI században. Az egykori Holmi folyóirat társszerkesztője.

Több mint húsz nagyszerű könyv szerzője, rangos díjak kitüntetettje, mint pl. József Attila-díj, Déry Tibor-díj, Alföld-díj, a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje, a Magyar Szépírók Társaságának díja, Pro Literatura-díj, Lukács György-díj stb.


Radnóti Sándor A süketnéma Isten és más bírálatok (Magvető, Budapest, 2018) c. új kritikakötetében az elmúlt években írott bírálatait, elemzéseit gyűjtötte össze. A kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb kritikusa páratlan bölcseleti tudással és hatalmas kíváncsisággal olvas és kutatja a magyar irodalom- és szellemtörténet fontos tradícióit, új irányait, összefüggő kontextusait; így lesz a könyv egyik izgalmas fejezete naplók és memoárok elemzése, egy másik pedig a politikai költészet újabb hullámának vizsgálata. A néhány flekkes, frappánsan tömör recenziótól a hosszabb, tanulmány léptékű bírálatokig Radnóti több műfajban is kritikusan pontos, és ahhoz a kulturális közösséghez beszél, melynek manapság nemcsak érvénye, de létezése is egyre nagyobb veszélyeknek van kitéve.

Új könyvében többek között Balla Zsófia, Bodor Ádám, Esterházy Péter, Kántor Péter, Nádas Péter, Parti Nagy Lajos és Rakovszky Zsuzsa műveiről olvashatunk kritikai esszéket. (www.magveto.hu)

 

szabogSzabó Gábor (1964) irodalomtörténész, kritikus, az SZTE BTK Magyar Irodalom Tanszékének docense, kutatási területe: Borges, kortárs magyar irodalom, Esterházy Péter, Petri György, Hazai Attila, irodalom és emlékezéspolitika.

Műút- és Erdődy Edit-díjas.
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/843336766017075/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.