AE_apr_25_plak

Az eleven szép

Bacsó Bélával Gyenge Zoltán beszélget


bacsoBacsó Béla (1952) Széchenyi-díjas esztéta, egyetemi tanár, az ELTE Filozófia Doktori Iskolájának doktori program-vezetője (esztétika). 2016-ig az ELTE Esztétika Tanszékének a vezetője volt. Az MTA Filozófia Bizottságának, az Amerikai Esztétikai Társaságnak és a Szépírók Társaságának tagja. Tíz önálló szakkönyv, valamint több mint 130 tanulmány, kritika, cikk szerzője. 1991 és 1995 között az Athenaeum folyóiratot szerkesztette. Számottevőek fordításai is (Martin Heidegger művei, művészettörténeti hermeneutikáról szóló egyetemi tankönyv). Kutatási területe: esztétikatörténet, fenomenológia, hermeneutika előtörténete, (egzisztenciál)-hermeneutika, képelmélet.

 

konyv


Tapasztalat és esztétika. Filozófiai és művészetelméleti írások (Kijárat, 2016): ,,A művészet művészetté akkor válik, ha azt, amit megmutat, nem lehet másként bemutatni, csak is így, ahogy az adott mű tette, ám a legfontosabb az, hogy a műalkotás mindazt, amitől éppen ezzé a művé vált nem másként mutatja meg, csak is azáltal, hogy van ilyen mű, ám mindazt, amitől létezését nyeri, mégis magába rejti. Tanulmányok a művészet és tapasztalat erőterében képződő ismeretről, amit váratlanul, szinte ellenünkre szerzünk meg a művekből.”

 

gyengeGyenge Zoltán (1962) filozófus, író és fordító, az SZTE BTK dékánja, a Filozófia Tanszék vezetője, egyetemi tanár, a Magyar Filozófiai Társaság elnöke. Széchenyi Professzori Ösztöndíjas.Publikált 16 könyvet és fordítást, több mint 150 tanulmányt és esszét (magyar, német és angol nyelven). Főbb kutatási területe: német idealizmus, művészetfilozófia, egzisztencializmus és életfilozófiák.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!