Vallástudományi Tanszék

a tanszék neve

Vallástudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Vallástudomány MA (magyar, angol)

tanszékvezető

Dr. Szilárdi Réka egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András, az MTA doktora, egyetemi tanár

Dr. Szabó Csaba adjunktus

Dr. habil. Szilárdi Réka egyetemi docens

Szugyiczki Zsuzsanna tanársegéd

ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe

Karsai Marianna

intézeti ügyvivő szakértő

458-0629

vtszeged@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Convivence- MTA-SZTE vallási pluralizmus kutatócsoport

Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-418

a tanszék története

1999-ben a Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) vallástudomány major szakot indított és megalakította a Vallástudomány Tanszéket a bölcsészettudományi karon. E kutatási terület megalapítását célzó elméleti és oktatási tevékenység 1996-ban kezdődött a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vezetésével, mely gyakorlatilag a mai tanszék elődjének tekinthető. Mind a vallástudományi major program elindítása, mind a Vallástudomány Tanszék megalapítása forradalmi fontossággal bír a magyarországi tudománytörténetben. A magyarországi felsőoktatási rendszerben ilyen jellegű program és tanszék nem létezett ezt megelőzően.

A magyar felsőoktatásban a vallások egyetemi szintű tanulmányozása, mint autonóm kutatási diszciplína sem a kommunista korszakot megelőzően, sem az idő alatt nem létezett. Mindazonáltal, vallástudományi témájú, vagy azzal kapcsolatos kurzusok mindig jelen voltak a magyar főiskolákon és egyetemeken. A kommunista korszakban a vallástudománynak két nehézséggel kellett szembenéznie, melyek ideológiai és politikai természetűek voltak. Egyrészről, meg kellett találnia a helyét abban a szűk és korlátozott térben, amit a hivatalos ideológia (az ateista valláskritika) szabott meg. Másrészről, a magyarországi fő történelmi egyházak (a katolikus és protestánsok) jogot formáltak arra, hogy a vallások tanulmányozása kizárólag az ő hatáskörükbe tartozzék. Ezek a tényezők évtizedekre meghatározták a magyarországi vallástudomány minden területének irányát és fejlődését. A 70-es évektől kezdve, a totális kontroll és cenzúra csökkenésével, a vallások kutatásának néprajzi, filológiai és szociológiai aspektusai is felszínre és nyilvánosságra kerülhettek. Ez a tendencia az egyetemeken folyó burkolt vallástudományi kutatások fejlődéséhez vezetett. A kommunista rezsim összeomlása után sürgető feladattá vált, hogy összehozzák és megszervezzék a humán erőforrásokat és kutatási kapacitásokat az autonóm és független vallástudomány alapjainak lerakása érdekében.

Ezt a feladatot az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vállalta föl. A kutatócsoportot 1996 októberében alapították. Ekkor, vallási témájú szervezett kurzusok és előadások kezdtek megjelenni a Szegedi Tudományegyetemen a csoport irányításával. A program négy kutatási ágba kínált bepillantást, nevezetesen, a filozófiába, szociológiába, pszichológiába és vallástörténetbe. A kurzusokat és előadásokat egyrészt a helyi intézmények specialistái, másrészt Magyarország egyéb intézményeiből, illetve külföldről érkezett vendégelőadók tartották. A program egyre nagyobb számú hallgatót vonzott, s egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy hatalmas igény van mind a hallgatói, mind pedig az akadémiai oldalon egy autonóm tudományágra. E sokáig dédelgetett terv végső megvalósulása 1999-ben következett be.

A tanszék tagja a Magyarországi Vallástudományi Társaságnak (az IAHR tagja).

a tanszék saját weboldala

http://vallastudomany.hu

www.vallastudomany.com

további információ

Kiadványok

 

Acta Studiorum Religionis

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Acta_studiorum_religionis/

 

Vallás a társadalomban / Religion in Society sorozat (7 kötet)

1.: Szilágyi Tamás, Szilárdi Réka: Istenek ébredése. Szeged: JATE-Press 2007.

 

2.: Máté-Tóth András, Juhász Valéria: Vallási közösségek az írott sajtóban. Szeged: JATE-Press 2007

 

3.: Máté-Tóth András - Nagy Gábor Dániel: Vallásosság-változatok. Vallási sokféleség Magyarországon. Szeged, JATE Press, 2008.

 

4.: Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel: Scientologists in Germany: A sociological study. Szeged: Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék, 2016.

 

5.: Szilárdi Réka, Szugyicki Zsuzsanna: Metszet és perspektíva: tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. Szeged, JATEPress, 2017

 

6.: Szilárdi Réka, Barcsa Krisztina: A fikciótól a kultuszokig: tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. Szeged, JATEPress, 2017

 

7.: Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel: Scientologen in Deutschland. Szeged, SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, 2017.

 

Porció Tibor: The Study of Religions in Szeged. Szeged, JATE Press, 2010.

 

Máté-Tóth András / Jáhn Mária, Studia Religiosa. Tanulmányok a 70 esztendős András Imre SJ tiszteletére. Szeged, 1998.

 

Kutatások

  • Midling Andrea: Valláslélektan az amerikai és európai felsőoktatásban
  • Vallás és kultúra Magyarországon
  • Népszámlálás vallási adatai 2011
  • TÁMOP
  • OTKA (Porció Tibor)
  • Elvárások az új pápával szemben
  • Aufbruch I. és II.
  • Revacern (fp6)

Projektek

 

ÚNKP támogatottjaink

Szugyiczki Zsuzsanna

Paizs Melinda Adrienn

 

OTDK díjazottak

Fodor István

Szilárdi Réka

 

OTKA poszt-doktori

Midling Andrea (1998-2000)

Hegedűs Gyöngyi (2001-2003)

Dallos Edina (2011-2013)

T. Szabó Csaba (2018-2020)

 

Nemzetközi együttműködések

CEEPUS Network (Wien, Bratislava, Cluj Napoca, Brno, Praha, Krakow)

ERASMUS Network (Berlin, Wien, Cardiff)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.