Vallástudomány minor

Az 1996-ban alakult Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport azt az oktatási célt tűzte ki maga elé, hogy olyan szakembereket képezzen, akik képesek a kultúra területein, a civil szférában, a vallási és kisebbségi kérdésekben megállni a helyüket a munkaerőpiacon. Az egyetem szabad bölcsész szakjának vallástudományi szakiránya ezért a vallások és a vallásosság elfogulatlan, leíró tanulmányozásával foglalkozik. A vallást élő valóságnak tekinti, amellyel nap mint nap találkozni a médiában, a hétköznapi és ünnepnapi életben. Továbbá, a vallási dimenziót egy olyan konfliktuspotenciálnak, multikulturális világunkban, amellyel célszerű, ha szakemberek foglalkoznak. Hiszen, a sokféle kultúrából jövő és sokféle felfogású emberek közötti megértés egyik fő eszköze a személyes meggyőződések ismerete, tisztelete és a közöttük való párbeszéd minőségi művelése.

A szakirány tanári kara és hallgatói tükrözik ezt a sokféleséget és problémaérzékenységet. A vallástudomány MINOR a világvallásokról és a mai vallási jelenségekről a legalapvetőbb ismereteket adja át a hallgatóknak. Vallástörténeti, valláselméleti előadások és konkrét vallási témákkal foglalkozó szemináriumok keretében, a hallgatók egyrészt kiegészíthetik más szakokon szerzett kultúrtörténeti és társadalomtudományi ismereteiket, másrészt feljogosítja őket a vallástudományi MA-ra való jelentkezésre.


Vallastudomanyi_tanszek_logo_szoveg