Kiadványaink

Magyarországon a vallástudomány, mint külön diszciplína, oktatása és kutatása az ezredfordulón a Szegedi udományegyetem Vallástudomány Tanszékén indult. A Szöveggyűjtemény a magyar vallástudomány történetének jobb megismerését célzó alapkutatás gyakorlati eredménye, amely a hazai vallástudomány szempontjából kulcsfontosságú és nehezen hozzáférhető magyar nyelvű forrásokat és adatokat tesz elérhetővé.

Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből II. 1921-1945

Magyarországon a vallástudomány, mint külön diszciplína, oktatása és kutatása az ezredfordulón a Szegedi udományegyetem Vallástudomány Tanszékén indult. A Szöveggyűjtemény a magyar vallástudomány történetének jobb megismerését célzó alapkutatás gyakorlati eredménye, amely a hazai vallástudomány szempontjából kulcsfontosságú és nehezen hozzáférhető magyar nyelvű forrásokat és adatokat tesz elérhetővé.

Kvantitatív és kvalitatív elemzések a magyarországi nyomtatott sajtóban megjelent vallási tárgyú írásokról. (2007)

Jelen tanulmánykötet a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék "Kultúra és vallás" kutatás eredményeit tartalmazza. Fontos részét képezik továbbá a tanszék oktatóinkak és kutatóinkak tanulmányai, a Magyarországon jelen lévő vallási közösségek körében történő vizsgálódásaikról. a kötet szerzői között neves tudósok és kutatók, a téma elismert szakértői találhatók.

A szegedi vallástudományi MA szak végzett hallgatóinak szakdolgozataiból készült kötet, mellyel Máté-Tóth András tanszékvezetőt köszöntik 60. születésnapja alkalmából.

A magyarországi valláspiac dimenzióinak elemzése, különös tekintettel az ezoterikára és a neopogány közösségekre.

A németországi Szcientológia körében végzett kutatás német összefoglalója.

A magyarországi valláslélektan kezdeteiről szóló kutatás két első közleményét tartalmazó kötet.

Az újpogányság magyarországi jelenségének narratíváit elemző kötet.

Mircea Eliade születésének 100 évfordulójára rendezett konferencia előadásait tartalmazó kötet.

The book contanis some journal articles written by the staff members of the Department for the Study on Religions.

A kötetből a szcientológia magyarországi jelenlétéről készült első, átfogó vizsgálat eredményeit ismerheti meg az olvasó.

A mostani aktaszám a megalakulásának 10. évfordulóját két éve ünneplő Szegedi Vallástudományi tanszék hajdani, jelenlegi és vissza-visszatérő munkatársainak és a tanszékhez kötődő szakembereknek a tudományos munkáját igyekszik bemutatni egy-egy tanulmány keretében.

A szerzők a 70. születésnapját ünneplő András Imre jezsuita szociológus tisztelői, ismerősei és barátai. Az életműve és személye előtt tisztelgő kötet a szerző és a szerkesztők ajándéka a jubilánsnak, valamint a korszerű evangelizációban szorgoskodó olvasóknak.

A Világvallások lexikona az anglikanizmustól a zoroasztrianizmusig, az amishoktól a zelótákig részletesen áttekinti az összes jelentősebb vallás, vallási mozgalom, felekezet és kultúra jellenzőit és történetét.


Vallastudomanyi_tanszek_logo_szoveg