Vallási közösségek az írott sajtóban

Kvantitatív és kvalitatív elemzések a magyarországi nyomtatott sajtóban megjelent vallási tárgyú írásokról. (2007)


vallasi_kozossegek
Összefoglaló


A könyv a tartalomelemzés modern irányzatának nyomvonalán, kvantitatív és kvalitatív elemzésekkel mutatja be, hogy a magyar nyomtatott sajtóban hogyan jelennek meg a hazai vallási közösségek. A két szerző részletesen elemzi, hogy mely egyházakkal, felekezetekkel, közösségekkel foglalkoznak az újságok, mit tartanak velük kapcsolatban érdeklődésre számot tartó témának. A könyv második részében három politikai napilap (a Népszabadság, a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap) három évfolyamában nyomon követik a vallási témák előbukkanását, gyakorisági mutatóit és politikai meghatározottságait. Rávilágítanak arra, hogy mely tartalmi dimenziókkal kapcsolatban emlegetik a „történelmi” és a „kisegyházakat”, és a különböző lapok milyen jelentésmezővel tárgyalják a „szekta” szó fogalmi tartalmát. Szemléletes módszerekkel, elemzésekkel teszik nyilvánvalóvá, hogy a különböző lapok a politikai hovatartozásuk mentén nemcsak másként beszélnek ezekről a témákról, de még a kulcsszavak jelentéseit és konnotációit is különbözőképpen határozzák meg. A könyv a harmadik részben a Hit Gyülekezetének kapcsolatait és értelmezési terét vizsgálja a hívők és a kívülállók szemszögéből. A könyv különösen alkalmas példatár a tartalomelemzés oktatására, és megtanít a vallási témák médiajelenlétének értelmezésére.


Vallastudomanyi_tanszek_logo_szoveg