Elvárások az új pápával szemben

Internetes pilot project az új pápával kapcsolatos elvárásokról magyar, városi, értelmiségiek körében.

Az új pápa legyen bölcs pásztor

Friss kutatási eredmények az új pápával kapcsolatos igényekről

A megkérdezettek két harmada európai, egy ötöde pedig afrikai pápát vár XVI. Benedek utódjaként a pápa trónra. A SZTE Vallástudományi tanszéke által végzett friss kutatás eredményei szerint olyan új pápát látnának szívesen, aki elsősorban lelkipásztori tapasztalatokkal rendelkezik és járatos a világi ügyekben. Személyes tulajdonságait tekintve azt szeretnék, hogy mindenek előtt bölcs legyen. Az új pápa mindenképpen büszkeséget jelent annak az országnak, amelyikből származik. Megerősítené a katolikus egyház helyzetét és általában fellendítené a vallási életet. Legfontosabb feladatai a szegények és az elnyomottak mellé állni, megértőnek lenni a nem-katolikusokkal szemben és szorgalmazni a világ vallásai közötti párbeszédet.
A vallásukat aktívan gyakorló katolikusok még inkább pasztorális irányultságú pápát szeretnének, aki járatos a teológiában. Legkevésbé az egyházjogi jártasságát tartják fontosnak. Személyes tulajdonságai közül a katolikusok a bölcsesség mellett azt kívánják, hogy imádságos lelkületű legyen a pápa. Legkevésbé fontos számukra, hogy Mária-tisztelő legyen vagy kiemelkedő tudós. A pápa szülőhazájában nem csak a vallási, hanem általánosságban a spirituális életet is fellendítené a gyakorló katolikusok véleménye szerint. Feladataként pedig a szegények melletti kiálláson kívül elsősorban a keresztények közötti egység és a tévtanításokkal szembeni fellépés szerepel az elkötelezett katolikusok válaszaiban.

A felmérés az internetezők körében készült, internetes mérőeszköz segítségével. Szakértői hólabda mintavétellel kezdtük el a válaszadók felkeresését, közösségi oldalakon keresztül. A kapott mintában a nemek aránya kiegyensúlyozott (~50-50%). A felsőfokú végzettségűek aránya ~80%, a katolikusoké ~65%, a települések közül Budapest és a megyeszékhelyek lakossága kissé felülreprezentált.

A kutatást végezték: Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András és Dr. Nagy Gábor Dániel.

Az elvégzett vizsgálat alátámasztja azokat a korábbi kutatási eredményeket, melyek szerint az emberek Európában elsősorban azt várják el az egyháztól, hogy a szegényeknek fogja pártját és az egyházi képviselőitől pedig megértő és bölcs magatartást.

A magyarországi kutatás eredményei hasonlóak a más módszerekkel végzett nemzetközi eredményekhez. A német nyelvterület teológusprofesszorai elsősorban a globális látásmódot, az internet által meghatározott kommunikációra és a pluralizmus kezelésére vonatkozó érettséget, valamint az egyház belső reformja iránti nyitott bátorságot várják el az új pápától, valamint új lendületet a II. Vatikáni zsinat szellemiségének képviselésében és megvalósításában.

A magyar katolikusok véleménymegoszlásával egybevágóan nyilatkozott Walter Kasper bíboros 2013. március 3.-án adott interjújában. A bíboros kiemelte, hogy a pápa feladata elsősorban lelki természetű. Az élet értelmébe vetett hitében megingott modern világ számára a hit kínálatát hitelesen képviselő emberre van szükség, aki megérti ezt a világot és kész párbeszédre vele. Az egyház globális küldetésének legfontosabb feladata az igazságosság elszánt és következetes képviselete. A más keresztény egyházakkal és a világ vallásaival való párbeszédnek és együttműködésnek újra fel kell erősödnie. Az egyház belső reformjához mentalitásváltásra van szükség, csak így mozdítható elő a nagyobb nyitottság és átláthatóság. A Vatikán hivatalainak (kúria) ugyan központi szerepe van, de a részegyházak önállóságának nagyobb teret kell biztosítani. A túlságosan önmagába zárt egyházvezetésnek jobban meg kell hallania az emberek hangját.


Vallastudomanyi_tanszek_logo_szoveg