Néprajz, vallástudomány

2023. január 23.

A kurzus célja az egyik legősibb alkoholos ital, a bor kultúrtörténetének bemutatása a kerti szőlő (vitis vinifera) megjelenésétől napjainkig bezárólag.


Dr. Mód László és Dr. Simon András előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja, hogy a hallgatók a vallástudomány kiemelkedő témáival az elméleti és történeti bevezetéseken túlmenően ismerkedjenek meg.


Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja, hogy a zsidó vallástörténet alapvető fogalmait (teremtettség, istenkép, szentiratok, hagyomány), folyamatait (ókori zsidó történelem) és a vallási előírások rendszerét (micvák, ünnepek, stb.) kontextusba helyezze és megismertesse a hallgatókkal.


Dr. habil. Szilárdi Réka előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja, hogy az iszlám vallástörténet alapvető fogalmait (teremtettség, istenkép, Korán, Saría), folyamatait (alapítás és szakadás) és a vallási előírások rendszerét (öt pillér, ünnepek, stb.) kontextusba helyezze és megismertesse a hallgatókkal.


Dr. habil. Szilárdi Réka előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja megismertetni a a hallgatókkal az európai etnológia történetét, fogalmait, változásait, eszméit és módszereit.


Dr. Apjok Vivien előadása.

2023. január 23.

Az előadássorozat a buddhista vallást egyrészt kultúrtörténeti vonatkozásban kívánja bemutatni, másrészt az alaptanítások fejlődésének, módosulásának a nyomon követésével átfogó képet ad a különböző buddhista irányzatok és iskolák világszemléletéről, bölcseleti rendszeréről.


Sárközy Csongor előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja bemutatni a Hinduizmus társadalmi és vallási szerkezetét, eszmerendszerének forrásait, filozófiai és vallási irányzatait, e vallás védikus forrásai által megfogalmazott személyiségmodellt, az ember transzcendenssel való kapcsolatát, s e hagyomány hihetetlen diverzitásában rejlő egységet.


Dr. Tóth-Soma László előadása.

2023. január 26.

A kurzus alulnézetből vizsgálja a modernizálódó magyarországi zsidóság történetét a mindennapi rutinok, egyéni, kisközösségi esettanulmányok és életmódbeli változások tükrében.


Dr. Fényes Balázs és Dr. Glässer Norbert előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a vallással kapcsolatos gondolkodás 19-20. század fordulóján bekövetkezett alapvető változásával, amely révén kialakultak a modern társadalomtudományok valláselméletei.


Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András előadása.

2023. január 23.

A kurzus általános bevezetést nyújt a valláskommunikáció és a szexualitás ókori esettanulmányaiba és kutatási módszertanába.


Dr. Szabó Csaba előadása.

2023. január 24.

A Vallásfilozófia kurzus célja az, hogy betekintést nyújtson a hallgatók számára a misztikus tapasztalatok tudományos vizsgálatának történetébe, elsősorban módszertani és ismeretelméleti kérdésekre koncentrálva.


Szugyiczki Zsuzsanna előadása.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!