Irodalom, nyelvészet

2023. január 23.

Az előadás bemutatja az újlatin nyelvek fejlődését a vulgáris latintól a romanizáció folyamatán keresztül az újlatin nyelvterület (Romania) kialakulásáig, kitérve a jelentősebb nyelvcsoportok jellemzőire.


Dr. Berta József Tibor előadása.

2023. január 23.

A kurzus a XX-XXI. század nagy olvasói érdeklődéssel övezett műfaját, a detektívregényt járja körül: a középpontba a detektív alakját, annak különböző (külföldi és magyar) változatait állítva.


Prof. Dr. Szilágyi Zsófia előadása.

2023. január 23.

A Pragmatika kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nyelvhasználat különböző formáinak (verbális kommunikáció, verbális információközlés és verbális manipuláció) tanulmányozásába, valamint megismertesse a hallgatókkal a klasszikus pragmatikai megközelítéseket a kommunikatív nyelvhasználat racionális és interperszonális oldalát egyaránt figyelembe véve.


Prof. Dr. Németh T. Enikő előadása.

2023. január 23.

A kurzus célja az 1940-es évektől kibontakozó spanyol-amerikai újpróza, a boom nemzedéke, illetve a kortárs spanyol-amerikai regény legfontosabb irányzatainak, íróinak és műveiknek a bemutatása.


Dr. Csikós Zsuzsanna előadása.

2023. január 23.

A kurzus a világirodalmi művek elemzését tűzi ki célul, különleges figyelemmel a Monarchia nem magyar nyelvű irodalmára.


Dr. Pál József és Dr. Pálné Dr. Wenner Éva előadása.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!