Szláv Filológiai Tanszék

a tanszék neve

Szláv Filológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szlavisztika alapképzés (Bolgár, cseh, szerb, nemzetiségi szerb és ukrán szakirány)
Balkanisztika specializáció, Bolgár minor, Cseh specializáció, Nemzetiségi szerb minor, Ukrán minor
Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra osztatlan tanári képzés
Szlavisztika MA mesterképzés (bolgár, szerb és ukrán specializációval)
Történeti szlavisztika PhD

tanszékvezető

Dr. Sarnyai Csaba egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Főállású oktatók:
Dr. Bagmut, Iryna anyanyelvi lektor
Dukai Lilla egyetemi tanársegéd
Dr. Farkas Baráthi Mónika egyetemi adjunktus
Dr. Grigorov, Grigor anyanyelvi lektor
Dr. Orcsik Roland egyetemi adjunktus
Dr. Sajtos Natália egyetemi adjunktus
Tolimir, Olivera lektor
Vašut, Tomáš anyanyelvi lektor

Óraadó oktatók:
Dr. Balázs L. Gábor címzetes egyetemi tanár
Dr. Kacziba Ágnes ny. egyetemi docens
Prof. dr. Kocsis Mihály professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Majoros Henrietta

intézeti ügyvivő szakértő

544-160

szlav@primus.arts.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-160

a tanszék saját weboldala

http://szlavisztika.szte.hu/szlav-filologia/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.