Modernkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék neve

Modernkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Történelem BA

Történelem MA

Történelem osztatlan tanári

tanszékvezető

Prof. Dr. Zakar Péter egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Prof. Dr. Deák Ágnes egyetemi tanár

Dr. habil. Marjanucz László ny. egyetemi docens

Dr. Giczi Zsolt egyetemi adjunktus

Pelyach István tudományos munkatárs

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Szűcs Emese

intézeti ügyvivő szakértő

szucs.emese@szte.hu


Gorcsáné Nemes Alexandra Roberta

intézeti ügyintéző

gorcsane.nemes.alexandra.roberta@szte.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

SZAB Délvidék-kutató Központ

elérhetőség (hivatali telefonszám)

546-759

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Nevtelen_terv_6

A pekingi Beijin International Studies University (BISU) 13 diákja fejezte be kedden alapszakos tanulmányait karunkon. A hallgatók külföldiekre adaptált Magyar alapszakon tanultak hungarológia specializációval kiegészítve.