NKFI Hivatal 12 milliárd forint keretösszeggel megjelentek a felfedező kutatásokat ösztönző 2018. évi pályázati felhívások

A NKFI Hivatal által 2018-ra meghirdetett alapkutatási témapályázatok (Kutatási témapályázat – K_18, Fiatal Kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázat – FK_18, a Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatói témapályázatok -– NN_18, ANN_18, SNN_18), valamint a Posztdoktori kiválósági pályázat – PD_18 felhívás12 milliárd forint keretösszeggel megjelentek a felfedező kutatásokat ösztönző 2018. évi pályázati felhívások


Négyből két felfedező kutatási felhívás fiatal kutatóknak szól
Az elnyerhető források a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, új módszerek, eljárások kidolgozását megalapozó projekteket, valamint a fiatal kutatók tudományos pályájának elindítását, illetve a nemzetközi kutatási programok kezdeményezését ösztönzik.

A tudományos projektek jobb tervezhetősége érdekében a felhívásokat az eddig megszokotthoz képest korábban közzétette Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A felhívások ismét a korábban már jelentősen megemelt – összesen mintegy 12 milliárd forint – keretösszeggel jelentek meg.

A hazai költségvetési forrásból, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott pályázati rendszer a kutatói életpályát megkezdő posztdoktorok (PD_18), az önálló kutatást elindító és kutatócsoportot alapító fiatal kutatók (FK_18), valamint a tapasztaltabb kutatók számára (K_18) egyaránt célzott pályázatok keretében biztosít forrást alapkutatási projektjük megvalósítására. A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási projektek létrehozását külön pályázat ösztönzi (NN_18).

 • Kutatási témapályázat (K_18)
  Olyan önálló kutatócsoporttal rendelkező tapasztalt kutatók projektjeinek támogatása, akiket tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartanak számon.
 • Fiatal kutatók által kezdeményezett kutatási témapályázat (FK_18)
  Olyan tehetséges, fiatal – 2018. február 6-ig a 40. életévüket be nem töltött – kutatók kutatási tevékenységének támogatása, akik önálló kutatócsoportot létrehozva saját kutatási témájukat kívánják elindítani.
  A K_18 és az FK_18 pályázatok összesített keretösszege 9,4 milliárd forint.
 • Posztdoktori kiválósági pályázat (PD_18)
  A tudományos fokozatot megszerzett, pályájukat a tudományos kutatás területén tervező fiatal kutatók számára biztosít három évre kiszámítható támogatást.
  A pályázat keretösszege 1,5 milliárd forint.
 • Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatói témapályázatok (NN_18, ANN_18, SNN_18)
  Hazai kutatócsoportok külföldi együttműködésben megvalósuló projektjeinek ösztönzése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése.
  A pályázat teljes keretösszege 1 milliárd forint.

Várhatóan még januárban megjelenik, további 1,2 milliárd forinttal emelve a felfedező kutatások 2018-as támogatási keretösszegét az a felhívás, amelyre a jelentős nemzetközi hatású eredményeket elért kutatók pályázhatnak, akik tudományos közleményükkel a szakterületük felső 5 százalékába tartozó idézettséget értek el a megjelenést követő két éven belül.

A felhívások eddigi évekhez képest korábbra időzített megjelentetése és a tavaszi benyújtási határidőt követő nyári támogatói döntések nyomán a projektek várhatóan már 2018 második felében elindulhatnak, mindettől a kutatásfinanszírozás rendszerének kiszámíthatóbb működése várható.
A pályázatok értékelési folyamata a pályázati kiírásokban megjelent szempontrendszer szerint, anonim szakértők bírálatai alapján, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével folyik.

A tudományos műhelyek támogatására és a vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzésére az NKFI Hivatal összehangolt versenypályázati rendszert dolgozott ki 2015-ben. Ezen belül a felfedező kutatások támogatásának hazai rendszerében egymásra épülő, átfogó pályázati rendszert alakított ki a kutatói életpályán elinduló kutatók ösztönzésétől kezdve a kutatói közösség tagjainak szélesebb köre által pályázható programokon át az élvonalbeli kutatások ösztönzéséig.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.