Barátod az internet - Hogyan segít, hogy művelt is legyél? tanulmányi verseny


A Nemzeti Tehetség Program tanulmányi versenyt hírdet középiskolai tanulók számára. Jelentkezés: november 13-tól december 31-ig, online módon.


Nemzeti Tehetség Program NTP-TMV-17-0106
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

internet-for-english
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszéke a Nemzeti Tehetség Program (NTP-TMV-17-0106) támogatásával meghirdeti a ,,Barátod az internet - hogyan segít, hogy művelt is legyél?" című kreatív műveltségi versenyét.
A verseny célja
A tanulmányi verseny célja, hogy megmutassuk: az informatika és a műveltség mennyire szorosan összefügg, a kettő milyen hatékonyan tudja egymást segíteni. Célunk, hogy a verseny résztvevőinek digitális írásbeli készségei úgy fejlődjenek, hogy egyben műveltségük is növekedjen, s rávezessük a diákokat arra, hogy a ,,keresés" önmagában kevés, hiszen műveltség nélkül hatékony keresés sem végezhető, tehát a klasszikus, tudásközpontú műveltség és a modern technológia nem kizárja, hanem erősítheti egymást.
Szeretnénk, ha a megoldott feladatok alapján maguk a diákok bizonyítanák be, hogy az internet használata nem egyszerűen csak egy eszköz a tanuláshoz, hanem annál sokkal több: hasznos és jó barát. A verseny során minél nagyobb teret szeretnénk engedni a versenyzők kreativitásának. A diákok a megfelelő internetes ismeretekkel és digitális eszközökkel oldják meg az egyes feladatokat - hogy a tanulás egyben szórakozás is legyen.

A versenyfeladatokról
A diákoknak a verseny folyamán az informatika eszközeivel olyan műveltségi kérdéseket kell megoldaniuk, amelyek gondolkodásra késztetik őket. A megoldások fontos részét képezi a feladatok megoldásának részletes ismertetése, azaz le kell írniuk, hogyan keresték meg a választ, hogyan döntötték el, mi hiteles forrás, mi nem az; hol találták meg például a megadott verset vagy szakirodalmat; vagy milyen nagy gyűjteményeket (pl. könyvek, folyóiratok, könyvkatalógusok, múzeumok, adatbázisok) használtak és miért éppen azokat.

A versenyben való részvétel feltételei
A versenyre a Kárpát-medencéből a középiskolák 11-12. osztályos tanulói jelentkezhetnek.

A jelentkezés módja
A versenyzők 2017. november 13-tól - 2017. december 31-ig online módon, díjmentesen jelentkezhetnek az alábbi honlapon:
http://www.huminf.u-szeged.hu/index.php/programok/tanulmanyi-versenyek/458-baratod-az-internet

A verseny szervezésének általános elvei
A verseny háromfordulós: az első és a második forduló online zajlik, a harmadik a tíz legjobb tanuló részvételével, szóban.
Az egyes fordulók értékelése önállóan történik, az elért pontszámok nem adódnak össze.

Az első forduló
Tervezett időpont: 2017. november-december
A verseny első fordulója online zajlik.
A Tanszék - egyben a verseny zsűrije, a Versenybizottság - döntése alapján a második fordulóba 30 versenyző juthat. (Ettől a számtól a Versenybizottság indokolt esetben eltérhet.) Az első forduló eredményeit, a második fordulóba továbbjutó versenyzők nevét, és a második fordulóra kitűzött feladatok témáit 2017 januárjában kapják meg a továbbjutott diákok.

A második forduló
Tervezett időpont: 2018. január
A verseny januári, második fordulója szintén online zajlik.
A második forduló alapján a 10 legjobb eredményt elérő versenyző vehet részt a döntőben Szegeden.


A harmadik forduló
Tervezett időpont: 2018. április eleje
A verseny április, harmadik fordulója (döntő) szóban zajlik.
Résztvevők: a második forduló 10 győztes tanulója.
Tervezett helyszín: SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
A harmadik fordulóban résztvevők feladatait a Tanszékünk oktatóiból álló zsűri helyben értékeli.
A döntőben a résztvevőknek az előre kiküldött feladatkiírás és segédanyagok alapján kell a feladataikat megoldaniuk.

A verseny díjainak kategóriái és a verseny győztes tanulóinak tervezett tárgyi díjazása
A döntőbe jutott tanulók az alábbi értékes jutalomban részesülnek az emléklapon kívül:
1. díj: 50e Ft ösztöndíj
2. díj: 30e Ft ösztöndíj
3. díj: 20e Ft ösztöndíj


Továbbá a 10 szóbeli fordulóba került versenyzőnek és kísérő tanárának Tanszékünk kifizeti az útiköltséget és 1 éjszakai szállást, valamint bemutatja a Szegedi Tudományegyetemet és az SZTE Klebelsberg Könyvtárat.

További információ
baratodazinternet@hung.u-szeged.hu.
web:
http://www.huminf.u-szeged.hu/index.php/programok/tanulmanyi-versenyek/458-baratod-az-internet

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.