Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia) Tanácsadás és Iskolapszichológia szakirány MA

tanszékvezető

Dr. Szabó Éva Zsuzsanna egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Gál Zita adjunktus

Jagodics Balázs tanársegéd

Dr. Jámbori Szilvia adjunktus

Kóródi Kitti tanársegéd

Dr. Kőrössy Judit egyetemi docens

Dr. Pukánszky Judit egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Vidáné Balázs Gabriella

544-509
balazsgabi@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Szándékos önszabályozás, pozitív fiatalkori fejlődés jellemzői

Tanulást támogató pszichológiai erőforrások feltárása egyetemi hallgatók és közoktatásban tanuló diákok körében

A diákok kiégésének és motivációs jellemzőinek vizsgálata

A tanári kiégés szervezeti, és egyéni hátterének vizsgálata

A tanulmányi rezíliencia és az iskolai klíma kutatása

A szociális problémamegoldás és a tudatelmélet kapcsolatának kutatása

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-509

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.