Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia)

Klinikai és egészségpszichológia MA specializáció

tanszékvezető

Martos Tamás PhD – egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Martos Tamás PhD – egyetemi tanár, tanszékvezető

Papp-Zipernovszky Orsolya PhD – egyetemi docens

Látos Melinda PhD – egyetemi adjunktus

Sallay Viola PhD – egyetemi adjunktus

Szabó Csanád PhD – egyetemi adjunktus

Csuka Sára – egyetemi tanársegéd

Horváth Mária Dóra – egyetemi tanársegéd

Simon-Zámbori Petra – egyetemi tanársegéd

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Zsuzsa

544-691
molnarzsuzsa@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Kapcsolati Tudomány kutatócsoport

Egészségcélok kutatócsoport

Jóllét és egészség a digitális korban kutatócsoport

Egészségértés és narratív orvoslás

Bőrbetegségek egészségpszichológiája

Befogadóközpontú művészetpszichológia

elérhetőség (hivatali telefonszám)

Telefon: 62 544691

E-mail: molnarzsuzsa@gmail.com

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.