Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

a tanszék neve

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

a tanszék által gondozott szakok:

Olasz nyelv és kultúra osztatlan tanári

Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA

Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] BA

PhD/Olasz irodalom_N

PHD/ Újlatin nyelvészet – Olasz nyelvészet orientáció

a tanszék által gondozott specializációk:

Olasz nyelv és kultúra minor

Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz fordító-tolmács]

tanszékvezető

Zentainé dr. Kollár Andrea egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Dávid Kinga egyetemi adjunktus

Horváth Zoltán mesteroktató

Kadvány Gergely egyetemi tanársegéd

Dr. Marmiroli, Lorenzo egyetemi adjunktus

Prof. Pál József professor emeritus

Dr. Sermann Eszter egyetemi adjunktus

Prof. Vígh Éva egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Szabó Nikolett

tanszéki ügyvivő szakértő

szabo.nikolett.02@szte.hu, olasztanszek@lit.u-szeged.hu, olasztanszek@libero.it

544-375

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-375

a tanszék története

Korábbi kezdeményezések után az Olasz Tanszék Szegeden 1936-ban jött létre.

 

Első vezetője Várady Imre volt, akinek legismertebb munkája a máig forgatott Storia della letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria c. kétkötetes összehasonlító irodalomtörténet volt. Várady később a Bolognai Egyetemen tanított. Helyét Szegeden a Római Magyar Akadémia korábbi igazgatója, Koltay-Kastner Jenő vette át, aki a II. világháború után megszüntetett, majd 1956 után újraalapított tanszék vezetője volt egészen 1968-ig. Tudományos érdeklődésének homlokterében a reneszánsz mellett a XIX. századi olasz és magyar irodalom, történelem kutatása állt. Az olasz leíró nyelvtan ismert kutatója, Fogarasi Miklós tanszékvezetői működése (1978-1983) alatt a tanszéket a nyelvészeti stúdiumok dominanciája jellemezte. Ezt a hagyományt folytatta vezetése alatt Szabó Győző is.

 

A rendszerváltás után az irodalom és művelődéstörténet kezdett hangsúlyosabbá válni, az oktatói állomány pedig jelentősen bővült.

Pál József kisebb megszakításokkal 1989-től állt a tanszék élén, rajta kívül Bakonyi Gézát, Kelemen Jánost és Vígh Évát találhattuk a vezetők között, 2018-tól pedig Zentainé Kollár Andrea kapott tanszékvezetői kinevezést. A képzési tervek többszöri változása eredményeként az Olasz Tanszék tevékenységében mára az olasz nyelvészet, irodalom és kultúra, valamint az olasz mint idegen nyelv módszertana diszciplína, ezek oktatása és kutatása egyenrangú és egyaránt fontos és hangsúlyos elemmé vált. Az irodalmi és nyelvészeti PhD-alprogrammal képzéskínálatunk immár teljes: az alapképzéstől a doktori képzésig minden szinten rendelkezünk oktatási programmal.

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Antikvitás és Reneszánsz Kutatóközpont

vezetője: Prof. dr. Vígh Éva egyetemi tanár

honlap: http://arts.u-szeged.hu/mta-szte-antikvitas

a tanszék saját weboldala

http://arts.u-szeged.hu/szervezeti-felepites/olasz-tanszek/szte-btk-olasz-tanszek


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.