Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

a tanszék neve

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

a tanszék által gondozott szakok:

Olasz nyelv és kultúra osztatlan tanári

Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA

Romanisztika (olasz) BA

Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] BA

PhD/Olasz irodalom_N

a tanszék által gondozott specializációk:

Olasz nyelv és kultúra minor

Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz fordító-tolmács]

tanszékvezető

Zentainé dr. Kollár Andrea egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Benatti, Ruben Ph.D. nyelvtanár

Dott. Bernardelli, Ezio ERASMUS koordinátor

Dr. Bényiné Dr. habil. Farkas Mária C.Sc egyetemi magántanár

Dr. Dávid Kinga Ph.D. adjunktus

Dr. Madarász Klára Ph.D. nyugalmazott egyetemi docens

Dr. Marmiroli, Lorenzo Ph.D. adjunktus,

Molnár Annamária óraadó

Prof. Pál József D.Sc egyetemi tanár

Dott. Rosselli , Alessandro Ph.D. nyugalmazott nyelvtanár

Dr. Sermann Eszter Ph.D. adjunktus

Prof. Vígh Éva D.Sc egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Csúriné Juratovics Rita – ügyvivő – szakértő

olasztanszek@lit.u-szeged.hu, olasztanszek@libero.it

544-375

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-375

a tanszék története

Korábbi kezdeményezések után az Olasz Tanszék Szegeden 1936-ban jött létre.

 

Első vezetője Várady Imre volt, akinek legismertebb munkája a máig forgatott Storia della letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria c. kétkötetes összehasonlító irodalomtörténet volt. Várady később a Bolognai Egyetemen tanított. Helyét Szegeden a Római Magyar Akadémia korábbi igazgatója, Koltay-Kastner Jenő vette át, aki a II. világháború után megszüntetett, majd 1956 után újraalapított tanszék vezetője volt egészen 1968-ig. Tudományos érdeklődésének homlokterében a reneszánsz mellett a XIX. századi olasz és magyar irodalom, történelem kutatása állt. Az olasz leíró nyelvtan ismert kutatója, Fogarasi Miklós tanszékvezetői működése (1978-1983) alatt a tanszéket a nyelvészeti stúdiumok dominanciája jellemezte. Ezt a hagyományt folytatta vezetése alatt Szabó Győző is.

 

A rendszerváltás után az irodalom és művelődéstörténet kezdett hangsúlyosabbá válni, az oktatói állomány pedig jelentősen bővült. Pál József, aki jelenleg is a tanszék vezetője, 1989-től kisebb megszakításokkal már 18 éve áll a tanszék élén. Rajta kívül a vezetők között találhattuk Bakonyi Gézát, Kelemen Jánost és Vígh Évát is.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.