Oktatáselmélet Tanszék

a tanszék neve

Oktatáselmélet Tanszék (Department of Learning and Instruction)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dombováriné Dr. Korom Erzsébet egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Csapó Benő egyetemi tanár

Dr. Fűz Nóra adjunktus

Dr. Habók Anita egyetemi docens

Dr. Kinyó László adjunktus

Dr. Molnár Gyöngyvér egyetemi tanár

Dr. Nagy József Professor Emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin

Virág Petra

420-034

viragpetra@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Oktatáselméleti Kutatócsoport

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

SZTE Germán Filológiai Intézetének ünnepi ülése

A SZTE 100 éves jubileumának rendezvénye