Oktatáselmélet Tanszék

a tanszék neve

Oktatáselmélet Tanszék (Department of Learning and Instruction)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dr. Dombováriné dr. Korom Erzsébet egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Bónus Lilla egyetemi tanársegéd

Prof. Dr. Csapó Benő egyetemi tanár

Dr. Fűz Nóra egyetemi adjunktus (tartósan távol)

Dr. Habók Anita egyetemi docens

Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus

Dr. Kiss Renáta Mária egyetemi adjunktus

Prof. Dr. Molnár Gyöngyvér egyetemi tanár

Dr. Pásztor Attila egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin

intézeti ügyvivő szakértő


Mesterháziné Túri Diána

intézeti ügyvivő szakértő


420-034

turid@edu.u-szeged.hu, ni@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Oktatáselméleti Kutatócsoport

MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!