Neveléselmélet Tanszék

a tanszék neve

Neveléselmélet Tanszék (Department of Social and Affective Education)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dr. Molnár Éva egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Erdélyiné Dr. Dancs Katinka adjunktus

Dr. Fejes József Balázs adjunktus

Dr. Hegedűs Szilvia tanársegéd

Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár

Dr. Kasik László egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin

Virág Petra

420-034

viragpetra@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Oktatáselméleti Kutatócsoport

Szociális Kompetencia Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

SZTE Germán Filológiai Intézetének ünnepi ülése

A SZTE 100 éves jubileumának rendezvénye